วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขับเคลื่อนการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่พบปะหารือกับผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะหมากและเกาะกระดาด เพื่อร่วมพิจารณาการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวด้วยแนว Responsible Tourism โดยการนำเสนอสินค้ากลุ่ม BCG Economy Model เช่น กิจกรรมเส้นทางจักรยาน Low Carbon กิจกรรมฟาร์มผักออร์แกนิค และกิจกรรม Sup Board ก่อนจะเดินทางไปบันทึกภาพประชาสัมพันธ์ “เกาะขายหัวเราะ” ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Unseen New Series ทั้งเยี่ยมชมประภาคารแหลมงอบ ซึ่งเป็นจุด Check-in ไฮไลท์ที่ห้ามพลาดของจังหวัดตราด


ด้วยแนวคิด City Marketing ผ่านการบูรณาการหน่วยงานภายในกระทรวง 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) สำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตราด ร่วมกันลงพื้นที่เกาะหมาก เกาะกระดาด และเกาะขายหัวเราะ จังหวัดตราด เพื่อพิจารณาแนวทางการยกระดับมาตรฐานการบริการของผู้ประกอบการ การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และการตลาดเพื่อส่งเสริมการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ


รัฐมนตรีฯ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและพบปะหารือถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ” ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม ในระหว่างเดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราดในครั้งนี้ รัฐมนตรีฯ พร้อมคณะได้ประชุมร่วมกับประธานสภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประธานหอการค้าจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตราดเชื่อมโยงเกาะหมาก เกาะกูด และเกาะกระดาด โดยมุ่งการกระจายรายได้สู่ชุมชน สืบสานอัตลักษณ์วิถีท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป


#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
#AmazingThailand
#AmazingNewChapters
#UnseenNewSeries
#LowCarbonTourism

ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายยาผลิตภัณฑ์น้องใหม่ จากองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรมเปิดตัวสินค้าน้องใหม่ “ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสกัดจากน้ำมันเมล็ดกัญชงคุณภาพ” ด้วยคุณประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดกัญชงที่เราทราบกันดีอยู่แ...

โวยวายดอทคอม