วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565

"ครูโอ๊ะ" ร่วม "วัลลพ"เปิด"มหกรรมฝึกอาชีพประชาชน"

พร้อมผนึกกำลังท้องที่ท้องถิ่น มอบถุงของขวัญแก่ “ผู้พิการ-ผู้ด้อยโอกาส” ตามโครงการ กศน.ปักหมุดสร้างโอกาสทางการศึกษา หวัง สร้างงาน สร้างรายได้ ที่ยั่งยืนให้ชาวปราจีนบุรี

เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2565 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมมหกรรมฝึกอาชีพสำหรับประชาชนประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมมอบของขวัญเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 100 ชุด ตามโครงการ กศน.ปักหมุดสร้างโอกาสทางการศึกษา ณ โรงเรียนสายมิตรศึกษา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน.ร่วมเปิดงาน และมี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งมอบหมายให้นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอกบินทร์บุรี  กล่าวรายงานนายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผอ.กศน.จังหวัดปราจีนบุรี นายวาทิน อนันต์โท ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขากบินทร์บุรี นายพิสิทธิ์ คุ้มสุวรรณ ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) จังหวัดสระแก้ว นางสาวธัญญ์ลักษณ์ ขจรสกุลวงศ์ รอง ผอ.สถาบันภาคตะวันออก ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด อำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครู บุคลากร นักศึกษา กศน. นักเรียน ผู้พิการ ผู้ปกครอง และประชาชน เข้าร่วมโครงการพร้อมให้การต้อนรับ


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อเปิดโครงการจัดกิจกรรมมหกรรมฝึกอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่ดีของสำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีการทำกิจกรรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ที่ขับเคลื่อนภารกิจของโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580 ) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จัดการศึกษาให้ประชาชนได้รับโอกาสฝึกอาชีพ จากสถานศึกษา กศน.ในรูปแบบการศึกษาต่อเนื่อง ฝึกอาชีพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายและตลาดแรงงาน ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และลดความหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ก่อนหน้าที่จะจัดโครงการนี้ ครูโอ๊ะได้มอบนโยบาย กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยได้มอบหมายให้ กศน.ทำการสำรวจจำนวน นักเรียน นักศึกษา ที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหน จากนั้นให้ทำการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียน หากผู้เรียนไม่ประสงค์จะเรียนกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  ก็จะให้มาเรียนกับ กศน. โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้พิการ ที่ถือเป็นกลุ่มที่เปราะบาง ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งจะให้การดูแลครอบคลุมถึงการดูแลครอบครัว จัดการเรียนการสอนตามความต้องการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงให้กับผู้พิการและครอบครัวต่อไป โดยดูตามความถนัดในแต่ละบริบทของพื้นที่ 
“ประเด็นสำคัญในการส่งเสริมอาชีพ จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และต่อยอดโดยในหลวงรัชกาลที่ 10 รวมไปถึงการนำภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละบริบทของพื้นที่ ที่เป็นเครือข่ายที่ดีของ กศน. มาร่วมกันเสริมสร้างและเติมเต็มความรู้ให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ต่อไป  สำหรับการส่งเสริมอาชีพในภาพรวม กศน.มีการจัดการส่งเสริมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องขอชื่นชมผลิตภัณฑ์ดีๆและนวัตกรรมต่างๆ ที่ชาวกบินทร์บุรี สร้างสรรค์ขึ้น เช่น การจัดหลักสูตรการทำไม้กวาดทางมะพร้าว หลักสูตรการทำสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ การแปรรูปเสื่อกก การทำผ้ามัดย้อม การทำโซล่าเซลล์ การทำเครื่องอัดถ่านแท่ง เป็นต้น


ขอขอบคุณทุกความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดโครงการในวันนี้ รวมทั้งการจัดการศึกษาของ กศน. ทั้งยังขอขอบคุณและชื่นชม นายสฤษดิ์ บุตรเนียร ส.ส.ปราจีนบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ที่ได้เป็นผู้นำต่อยอดความรู้ของ กศน. ในการรังสรรค์เมนูอาหารจากกัญชา International Food Art ทั้ง soft drink ส่งเสริมวิสหกิจชุมชน ที่เป็นเครือข่าย กศน. ให้มีความเข้มแข็ง สนับสนุนส่งเสริมให้ นักศึกษา ประชาชน มีงานทำ และมีรายได้เพิ่มขึ้น ขอขอบคุณกลุ่มโรงเรียนสายมิตรศึกษา
ขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ขอบคุณทุกบูธกิจกรรม ขอบคุณธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ดีคอยให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ขอบคุณผู้นำท้องที่ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ครูโอ๊ะดีใจและมีความสุขทุกครั้งในการลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของครูโอ๊ะ มีสิ่งใดที่สามารถทำได้ก็พร้อมที่จะทำทันที หากใครมีข้อเสนอแนะหรือข้อเรียกร้อง สามารถเข้าไปฝากเรื่องได้ที่  เฟสบุ๊ก “พี่โอ๊ะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์- เพจ "เพราะครูโอ๊ะใส่ใจในทุกมิติ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รักกันตลอดไป" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

Head & Shoulders ได้ฉลองแชมพูขจัดรังแคสูตรใหม่

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะอันดับต้น ๆ หนีไม่พ้น “ปัญหารังแค” ที่กวนใจแบบไม่พัก และเมื่อแก้ปัญหาด้วยการใช้แชมพูขจัดรังแค ก็...

โวยวายดอทคอม