วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

ครูโอ๊ะ เปิด โครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2

"การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย” ดึง "โค้ชเช-น้องเทนนิส" ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่ 2 “การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย” ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยเอกหญิง ปวีณา ทองสุก ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชน อดีตนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย ข้าราชการและผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วม และมี นายชเว ยอง ซอก หรือ "โค้ชเช" หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย  และเรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ หรือ น้องเทนนิส นักเทควันโดหญิงทีมชาติไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอขอบคุณปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ฉายภาพสถานการณ์ความก้าวหน้าการจัดการศึกษา การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ซึ่งครูโอ๊ะขอให้กำลังใจทุกท่าน และในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในการเปิด หลักสูตรที่ 2 “การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมกว่า 5 หมื่นคน พร้อมขอต้อนรับและขอบคุณอธิบดีกรมพลศึกษา โค้ชเช และวิทยากรทุกท่าน รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ร้อยเอกหญิง ปวีณา ทองสุก ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชน อดีตนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย ซึ่งเป็นเสมือนแรงบันดาลใจที่สำคัญด้านการกีฬาต่อเด็กไทย และแม้จะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว แต่เมื่อย้อนไปในปี 2545 ปีที่โค้ชเชเริ่มเป็นโค้ชให้กับทีมชาติไทย ซึ่งขณะนั้นลูกของดิฉันกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทางโรงเรียนที่จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ทำให้เด็ก ๆ ได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะในเรื่องของการมีวินัยตามเป้าประสงค์ที่โค้ชเช ได้ตั้งไว้  
สำหรับเสียงสะท้อนจากโค้ชเช ต้องการให้นำกีฬาเทควันโดบรรจุไว้ในหลักสูตรนั้น ดิฉันน้อมรับเรื่องนี้ นำไปศึกษาหาแนวทางดำเนินการตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งเป็นการดีที่จะนำกีฬามาช่วยส่งเสริมให้กับผู้เรียน ได้มีทางเลือกด้านกีฬาที่หลากหลาย นอกจากจะทำให้เด็กได้ออกกำลังกาย เพื่อความแข็งแรงแล้ว ยังใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างวินัย และฝึกให้มีความวิริยะอุตสาหะด้วย ส่วนน้องเทนนิส ก็ได้สร้างปรากฏการณ์คว้าเหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก สร้างความสุขให้กับคนสุราษฎร์ธานีและคนไทยทั้งประเทศ ภายใต้การส่งเสริมของอธิบดีกรมพลศึกษาและการฝึกฝนจากโค้ช ดังนั้น น้องเทนนิสจึงถือเป็นแบบอย่างของผู้มีวินัย มีความวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบในการแบ่งเวลา และการบริหารจัดการชีวิตได้ดี เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศ พร้อมขอชื่นชมยกย่องโค้ชเชที่ทุ่มเทด้วยหัวใจให้กับประเทศไทย และขอแสดงความยินดีที่ได้รับสัญชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ครูโอ๊ะ  ขอมอบเงิน ในการจัดหาชุดเทควันโด ซึ่งมีความพิเศษตรงที่ มีลายเซ็นของครูโอ๊ะ  โค๊ชเช และน้องเทนนิส พร้อมสนับสนุนเงินสำหรับจัดซื้อดัมเบล เพื่อเป็นการเริ่มต้นของผู้ที่จะเป็นนักกีฬายกน้ำหนัก ซึ่งมีลายเซ็นของครูโอ๊ะและคุณปวีณา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มน้อง ๆ ผู้ด้อยโอกาส ครูโอ๊ะขอมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ และหวังว่าผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน จะนำข้อคิด ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ตามความชำนาญของแต่ละท่าน ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนของไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาร่วมกัน ขอส่งกำลังใจถึงทุกคน รักกันตลอดไปค่ะ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 (2567)

คอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่” อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น...

โวยวายดอทคอม