วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

“ม.น.ข. มอบทุนเพื่อการศึกษา พัฒนาเยาวชน”มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการและนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 อาจารย์สุรวัฒน์  ชมภูพงษ์  ประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการ จำนวน 25 ทุน และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  จำนวน 18 ทุน โดยมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ พ.ต.ท. คมวิชช์  พัฒนรัฐ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทายาทผู้ให้การสนับสนุนทุน ผ่าน ม.น.ข. ร่วมมอบทุนในครั้งนี้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวปนัดดา  วงค์จันตา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะครู นักเรียนและนักศึกษา ให้การต้อนรับ


โดยในช่วงเช้า เวลา 9.45 น. ม.น.ข. ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการจากโรงเรียนเด็กพิการ 5 แห่ง จำนวน 25 ทุน คือ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กทม. จำนวน 5  โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กทม.  จำนวน 5 คน โรงเรียนโสตศึกษา จ.นครปฐม จำนวน 5 คน โรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี จำนวน 5 คน และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวน 5 คน  โดยจัดพิธีมอบ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ทุนการศึกษาที่ ม.น.ข จัดมอบให้แก่นักเรียน นักศึกษานี้ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง ที่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้จนจบหลักสูตร
โดยในช่วงเช้า เวลา 9.45 น. ม.น.ข. ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการจากโรงเรียนเด็กพิการ 5 แห่ง จำนวน 25 ทุน คือ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กทม. จำนวน 5  โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กทม.  จำนวน 5 คน โรงเรียนโสตศึกษา จ.นครปฐม จำนวน 5 คน โรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี จำนวน 5 คน และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวน 5 คน  โดยจัดพิธีมอบ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ทุนการศึกษาที่ ม.น.ข จัดมอบให้แก่นักเรียน นักศึกษานี้ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง ที่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้จนจบหลักสูตร,

ในช่วงบ่าย เวลาประมาณ 13.30 อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ และคณะได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้ได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวิทยาลัยราชสุดา จำนวน 18 ทุน ดังนี้คือ คณะโรงเรียนการเรือน  คณะศิลปศาสตร์  คณะคหกรรมศาสตร์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 12 ทุน  หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก วิทยาลัยราชสุดา จำนวน 6 ทุน รวมทั้งสิ้น 18 ทุน

“ม.น.ข. ขอเป็นพลังเล็กๆ ในการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับน้องๆ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเป็นคนดีของสังคม  สมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งในภายภาคหน้าน้องๆเหล่านี้ อาจจะนำโอกาสดีๆ มาช่วยส่งต่อให้แก่น้องๆรุ่นหลังอีก ซึ่งจะเป็นบุญเป็นกุศลต่อไป ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคน”  ประธาน ม.น.ข. กล่าว

ด้าน พ.ต.ท. คมวิชช์  พัฒนรัฐ ทายาทของอาจารย์วินัย  พัฒนรัฐ  ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้  โดยมอบผ่าน ม.น.ข. กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชม น้องๆทุกคนว่า เป็นคนดี มีคุณค่าต่อสังคม สมควรที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับทุนที่มอบให้ในครั้งนี้ เป็นเจตนารมณ์และเป็นความกรุณา  ของคุณพ่อวินัย พัฒนรัฐ ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความสนใจดูแลช่วยเหลือ และให้ทุนการศึกษาแก่เด็กพิการมาโดยตลอด จนสิ้นอายุขัย โดยท่านได้ก่อตั้งชมรมช่วยเหลือเด็กพิการ อยากให้น้องๆ ภูมิใจ และใช้เงินอย่างคุ้มค่า  เป็นประโยชน์มากที่สุด  หวังว่าน้องๆจะมีอนาคตที่ดี 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง  คณบดีโรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวขอบคุณ ม.น.ข. และผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและวิทยาลัยราชสุดา ได้เปิดโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีความพิเศษต่างๆ ได้เข้ามาศึกษา และมีการดูแลในทุกมิติ โดยใช้วิธีการเรียนร่วม เพราะอยากให้นักศึกษาได้อยู่ในสังคมที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาโดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นคนปรกติเท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เป็นความปรารถนาดีของผู้ใหญ่ที่มีต่อนักศึกษาและขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน ขอให้นักศึกษาใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ผู้มอบทุนมีเจตจำนงค์และตั้งปณิฐานไว้

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ดิเอมเมอรัลด์รับรางวัลโรงแรมดีเด่น


จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด “งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย” โดยมี อนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมฯ เทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ มงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งชาติ และ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มาร่วมในงานด้วย 
ทั้งนี้ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ได้รับโล่รางวัล “โรงแรมดีเด่นในด้านการบริหารที่มีคุณภาพเป็นเลิศ” จาก ธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ขวัญเรือน เหลียวตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ที่ห้องบอลรูมสัมผัสมนต์เสน่ห์โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชั่น

ในงานไทยเที่ยวไทย 1-4 กันยายนนี้ ที่ไบเทค บางนา บูธ J40


“เชียงราย ”สวรรค์ของคนรักเที่ยว เชิญมาแตะขอบฟ้าเหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง   พบกับบูธโรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชั่นในงานไทยที่ยวไทย 1-4 กันยายนนี้ ที่ไบเทค บางนา บูธ J40โรงแรมฯ ขอนำเสนอแพคเกจห้องพักสุดหรูจากปกติ 4,000 บาท ลดเหลือ 1,500 บาท เท่านั้น!!  พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน และบริการต่างๆอาทิ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ อินเตอร์เน็ต จ๊อกกิ้งในลู่วิ่งท่ามกลางแมกไม้ คืนพลังชีวิตสุขภาพดีๆ อีกทั้งมีการติดตั้งเครื่องไบโอโซน (BIOZONE) ภายในโรงแรมฯ ซื่งสามารถฆ่าเชื้อโรค กำจัด ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ได้ถึง 99.99% ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาทางด้านมลพิษในอากาศ และพื้นผิวสัมผัส รวมทั้งกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ระบบนี้ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก BCS Laboratories, INC - Gainesville , Florida  ในการติดตั้งครั้งนี้ จะทำให้อากาศภายในโรงแรมฯ บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ให้กับผู้เข้ามาใช้บริการทุกท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร  099 2539478 และ 081 545 6199

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

Captain Cook Chronograph เรือนเวลาล้ำสมัย ฟังก์ชั่นการทำงานใหม่ รูปลักษณ์ที่เพรียวบาง มีสไตล์ย้อนรอยสู่เรื่องราวความสำเร็จในอดีตที่คงความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ หนึ่งในช่วงเวลาของการสร้างสรรค์การผลิตเรือนเวลาอันยอดเยี่ยม กับนาฬิกาสไตล์วินเทจรุ่นใหม่ล่าสุดที่รวบรวมองค์ประกอบ
ที่ดีที่สุด และโดดเด่นที่สุดของรุ่นดั้งเดิม รวมเข้ากับเรื่องราวที่น่าตื่นตาตื่นใจและสร้างสรรค์ในยุคปัจจุบัน — การออกแบบ และการคิดค้นเทคโนโลยีระดับแนวหน้า นำไปสู่ผลลัพธ์อันล้ำสมัยพร้อมคุณสมบัติขั้นสูง Captain Cook Chronograph รุ่นใหม่ล่าสุด ตอบสนองความท้าทาย ด้วยรูปลักษณ์โฉบเฉี่ยวสวยงาม ครั้งแรกที่นาฬิการุ่นโปรดของเหล่านักสำรวจถูกนำกลับมาอีกครั้งในรูปแบบของนาฬิกาโครโนกราฟที่ล้ำสมัย พร้อมกับขนาดที่ได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างลงตัว กลไกการเดินแบบออโตเมติกเพรียวบางเป็นพิเศษ หาได้ยากในท้องตลาด ทั้งนี้ ในยุคปัจจุบันที่มีตัวเลือกที่หลากหลาย Rado "ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ" นำเสนอนาฬิกาโครโนกราฟรุ่นใหม่ 3 แบบ 3 สไตล์ มาในเฉดสีและรูปแบบของสายนาฬิกาที่แตกต่างกัน เอาใจผู้ชื่นชอบความท้าทายและความแปลกใหม่ ตัวเรือนและสายเสริมใช้ ระบบ EasyClip ที่สะดวกสบาย ช่วยให้สามารถเปลี่ยนสายนาฬิกาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เลือกสวมใส่ได้เหมาะในโอกาสพิเศษ เรือนนาฬิกาสไตล์วินเทจถูกรังสรรค์ขึ้นเป็นผลงานชิ้นเอกแห่งยุคนี้ พร้อมวางจำหน่ายในกล่องที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ทุกอย่างปลอดภัยตลอดการเดินทางและพกพา 
ภายนอกของตัวเรือน Captain Cook Chronograph รุ่นใหม่ มีการใช้แซฟไฟร์คริสตัลทรงสี่เหลี่ยม มีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทนทานต่อรอยขีดข่วน อีกทั้งยังป้องกันแสงสะท้อนบนพื้นผิวทั้งสองด้าน ตัวเรือนขนาด  43 มม. มีขนาดบางลง เพื่อทำให้สวมใส่สบายยิ่งขึ้น โดยในรุ่นนี้มีทั้งที่ผลิตจากสแตนเลสแบบขัดเงา หรือบรอนซ์แบบขัดเงา โดดเด่นด้วยการ     ฝังไฮเทคเซรามิกแบบขัดเงาอยู่บนขอบหน้าปัด ผสมผสานสีน้ำเงินหรือสีดำอย่างลงตัว ช่วยเสริมความสมบูรณ์แบบให้กับขอบหน้าปัดและสีสันบนหน้าปัดของรุ่นนี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ในรุ่นอื่น มีการไล่ระดับเฉดสีที่หน้าปัดตัวเรือนจากสีเงินเป็นสีน้ำเงิน และอีกรุ่นหนึ่ง จากสีเงินเป็นสีดำ และอีกรุ่นหนึ่งที่พื้นผิวเป็นแบบซันเรย์สีน้ำเงิน ทั้งหมดนี้เป็นความประณีตบรรจงที่เสริมเข้ามานอกจากเข็มบอกเวลา เครื่องหมาย รวมถึงตัวเลขบนหน้าปัด ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่ได้รับการเคลือบด้วยสารเรืองแสงชนิดพิเศษที่เรียกว่า Super-LumiNova® ช่วยให้สามารถอ่านเวลาได้อย่างชัดเจนแม้ในสภาพแสงน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เข็มชั่วโมงที่มีปลายหัวลูกศรที่หนาและมีลักษณะเฉพาะ และเข็มนาทีที่แข็งแรง รวมทั้งเครื่องเดินเวลาในหน่วยวินาทีแบบโครโนกราฟมีปลายสีแดง ช่วยให้จับเวลาได้อย่างง่ายดายในการทำกิจกรรมหรือการเดินทางใดๆ ทั้งในเมืองหรือในที่กลางแจ้ง สัญลักษณ์รูปสมอยังคงเป็นสัมผัสที่น่ารื่นรมย์ โดยมีสีโรเดียมตัดกับพื้นหลังสีแดงบนตัวเรือน ทนทานเหนือกาลเวลาและแม่นยำสูง หน้าปัดโครโนกราฟอยู่ที่ตำแหน่ง 9 นาฬิกา และหน้าปัดวินาทีอยู่ที่ตำแหน่ง 3 นาฬิกา หน้าต่างวันที่บริเวณด้านล่างที่ตำแหน่ง 6 นาฬิกา วันที่ที่แสดงเป็นสีแดงตัดกับสีเงินเฉกเช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้า ภายในมีกลไกการเดินแบบออโตเมติก R801 รุ่นใหม่ที่บางกว่าเดิม จีเวล 37 เม็ด 5 เข็มนาฬิกา โดยสามารถสำรองพลังงานได้นานถึง 59 ชั่วโมง มาพร้อมแฮร์สปริงป้องกันสนามแม่เหล็ก Nivachron™ จึงมีความแม่นยำเกินกว่าข้อกำหนดในการทดสอบแบบมาตรฐานตั้งแต่ 3 ถึง 5 ตำแหน่ง มีประสิทธิภาพกันน้ำที่ 30 บาร์ (300 เมตร) ฝาหลังแบบขันเกลียว เม็ดมะยมแบบขันเกลียวและปุ่มกด รับรองมาตรฐานความแม่นยำและเทคนิคการผลิตคุณภาพขั้นสูงโดย Rado 

Captain Cook Chronograph
รุ่นใหม่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับรุ่นที่ผ่านมา และเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณลักษณะพิเศษมากมาย มาพร้อมกับสายนาฬิกาเพิ่มเติมอีกสองเส้น ซึ่งทำจากวัสดุและสีที่แตกต่างกันตามรุ่นเฉพาะ ตัวเรือนรุ่น  สแตนเลสทั้งสองรุ่นมาพร้อมกับสายนาฬิกาสแตนเลสแบบสามข้อที่เข้าชุดกัน โดยข้อต่อตรงกลางเป็นแบบขัดเงาและ บานพับล๊อคแบบขยายได้ นอกจากนี้ยังมีสายหนังสีน้ำตาลกาแฟหรือสายหนังสีน้ำเงินเพิ่มเติม โดยมีการเย็บแบบตัดกัน รวมทั้งสายผ้านาโต้ที่โฉบเฉี่ยว ลงตัวโดดเด่นด้วยสีน้ำเงินหรือสีดำ ซึ่งยึดด้วยพินบัคเคิ้ลที่ทำจากเหล็ก  สำหรับรุ่นบรอนซ์ มาพร้อมกับสายผ้านาโต้ ที่มีแถบสีทองตรงกลาง ทั้งยังมีสายหนังสีน้ำเงินที่มีการเย็บเน้น ทั้งหมดนี้เชื่อมกันด้วยพินบัคเคิ้ลแบบใช้เข็มสีบรอนซ์เพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน Captain Cook Chronograph รุ่นใหม่จึงมาในตัวเรือนแบบพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนาฬิกาที่เป็นดั่งสมบัติที่มีค่าของนักสำรวจและนักเดินเรือในสมัยโบราณ ซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อให้มีความทนทาน ทั้งยังมีสายนาฬิกาสองเส้นเพื่อสำรองในการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ
 โดยที่สามารถจัดเก็บสายนาฬิกาสำรอง พร้อมกับเรือนนาฬิกา Rado ที่คุณชื่นชอบได้อย่างปลอดภัย ด้วยกล่องไม้ (FSC) ที่มีการป้องกันบริเวณด้านนอกด้วยไนลอนสีดำที่แข็งแรง และโลหะทนทาน รอบล้อมด้วยลายตกแต่งสีงาช้างอ่อน ทั้งหมดนี้ได้รับการสรรสร้างขึ้นด้วยรสนิยมที่เหนือกาลเวลา พร้อมกับความแม่นยำไม่มีพลาด

ตลาดส่งสุข SMEsของดีทั่วไทย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565) ที่ลานไนน์ สแควร์ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9นายสถาพร ร่วมนาพะยาผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานในพิธี  เปิดงาน “ตลาดส่งสุข SMEs ของดีทั่วไทย” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. โดยมี นางสาวสกุลทิพย์  แซ่เฮง  นายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เอส เอ็ม อี และ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากันอย่างคึกคัก พร้อมด้วยกิจกรรมสร้างสีสันมากมาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ก้าวข้ามจากการเป็นโรคระบาดรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มาเป็นโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่างก็ได้รับผลจากวิกฤตครั้งนี้ไม่มากก็น้อย และยังส่งผลกระทบไปทั่วทุกกลุ่มธุรกิจ การบริโภคภายในประเทศก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด อันเนื่องมาจากการหยุดกิจกรรมทุกประเภท ซึ่งก็ทำให้คนตกงาน ไม่มีกำลังซื้อ นับเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นกะทันหัน คาดเดาไม่ได้ รวมทั้งผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEsที่เป็นส่วนสำคัญของภาคธุรกิจก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกัน
จึงเป็นที่มาของแนวทางในการบรรเทาผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ SMEs การจัดงาน“ตลาดส่งสุข SMEsของดีทั่วไทย”จึงเป็นทางออกจากวิกฤต COVID–19 ที่เกิดขึ้น ซึ่งสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเอส เอ็ม อี และ ศูนย์การค้าเดอะไนน์เซ็นเตอร์พระราม 9 ได้เห็นถึงความสำคัญในการหาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจให้อยู่รอดและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถประคับประคองธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการรายเดิม และผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพ แต่ขาดช่องทางการจำหน่ายสินค้า ตลอดจนช่วยให้ผู้บริโภคได้พบปะกับผู้ผลิตสินค้าโดยตรง ได้พบสินค้าคุณภาพดี ปลอดภัย ราคาถูก โดยผู้จำหน่ายสินค้าได้เพิ่มพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย อันจะเป็นการช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และกระตุ้นเศรษฐกิจของสังคม เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในประเทศต่อไปอีกทั้งยังสอดรับกับนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของทุกภาคส่วนไปพร้อมกัน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ อาทิ เครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่มจากผ้าพื้นเมือง เครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆในครัวเรือน อีกทั้งยังมีกิจกรรมสร้างสีสันในแต่ละวัน ได้แก่ การแสดงหนังตะลุง การแสดงมายากล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจตลอดทั้งวัน ได้แก่ การตอกเส้น การสอนทำอาหารสุขภาพ(มังสวิรัติ) การสอนทำยากันยุงจากสมุนไพร สอนการเพ้นท์ผ้าจากศูนย์การเรียนรู้ม่อฮ้อมป้าเหงี่ยม จ.แพร่ การสอนปลูกตะบองเพชร สาธิตการชงชา การให้บริการดูหมอ การพอกหน้า การขัดผิวด้วยสมุนไพรฟรี การตรวจสุขภาพฟรี การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ โดย แพทย์ทางเลือก และการแสดงการร้องเพลงศิลปะวัฒนธรรมไทย

ในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจัดแสดงและสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs จำนวนกว่า 40 ราย จากทั่วทุกภูมิภาคของไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์ในด้านสถานที่จัดจำหน่ายเป็นอย่างดียิ่งจาก บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) และศูนย์การค้า เดอะไนน์เซ็นเตอร์ พระราม 9 

ในการนี้ สมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เอส เอ็ม อี พร้อมด้วย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) และ ศูนย์การค้า เดอะไนน์เซ็นเตอร์ พระราม 9 ก็คาดหวังว่า การจัดงาน“ตลาดส่งสุข SMEs ของดีทั่วไทย” ในวันที่ 24–28 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. จะสามารถช่วยผู้ประกอบการ SMEs บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและตรงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ พร้อมทั้ง ประสบความสำเร็จในด้านการประกอบธุรกิจและสามารถฝ่าฟันให้พ้นวิกฤติการณ์นี้ได้เป็นอย่างดีต่อไป ตลาดส่งสุข SMEsของดีทั่วไทย ระหว่างวันพุธที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.

ณ ลานไนน์ สแควร์ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9


ZEN บุฟเฟต์คุณภาพระดับพรีเมียม ปรับเมนูใหม่รับเทรนด์ผู้บริโภค ตอบโจทย์ทุกความชอบในทุกราคา

เซ็น เรสเตอร์รอง ตอกย้ำความเป็นบุฟเฟต์คุณภาพระดับพรีเมียม เลือกได้ไม่อั้นรวมกว่า 133 เมนู พร้อมปรับเมนูใหม่รับเทรนด์ผู้บริโภค เพื่อตอบโจทย์ทุกความชอบในทุกราคา ไม่ว่าจะเป็น Premium Sashimi and Beef Lover ราคา 1,199+ บาท สำหรับผู้ที่ชื่นชอบซาซิมิพรีเมียมและเอาใจคนรักเนื้อโดยเฉพาะ เมนูใหม่มีทั้ง เนื้อสไลซ์ซอสมิโสะย่างใบโฮบะ, หมูคุโรบูตะสไลซ์ซอสมิโสะย่างใบโฮบะ, ปลาชิโรมิแล่บาง และอุด้งครีมไข่ปลาเมนไตโกะ ส่วน Sashimi Lover 799+ บาท ตอบโจทย์ผู้ที่หลงใหลการรับประทานซาซิมิ มาพร้อมเมนูใหม่ ปลาแซลมอนดองสไปซี่โชยุ, กุ้งอากะเอบิดองสไปซี่โชยุ, ซูชิกุ้งอากะเอบิครีมชีสอะบุริ และซูชิกุ้งอากะเอบิ รวมถึงในราคา 599+ บาท เหมาะสำหรับ Sushi & Aburi Lover พบกับการรวมทัพเหล่าบรรดาซูชิและอะบุริ อีกทั้งยังมีปอเปี๊ยะมันฝรั่งไข่ปลาเมนไตโกะ และพิซซ่าญี่ปุ่นหน้ากุ้งทงคัตซึซอสไปซี่ ที่เป็นเมนูใหม่ด้วย พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ว ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2565 – 15 มกราคม 2566 ที่เซ็น เรสเตอร์รอง เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ

รายละเอียดเมนูและสาขา https://zenrestaurant.co.th/promotion-detail.php?id=1

คลิปวีดีโอโปรโมท https://fb.watch/f5ugRYYnlU/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Zenjapaneserestaurant
หรือ Line @ZENGroupTHบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชน ก็ขายกับภาครัฐได้

อัพเดตข่าวเพิ่มเติม เอสเอ็มอีหรือผู้ประกอบที่จะมาทำการค้ากับภาครัฐไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคลเพียงอย่างเดียว เป็นประเภทบุคคลธรรมดาก็ได้ เพียงแต่ต้องขึ้นทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ให้ถูกต้อง และทุกคนที่ต้องการ e-bidding กับหน่วยงานภาครัฐจะต้องมาสมัครเป็นสมาชิกของทาง สสว. ก่อน เท่านี้ประกอบการก็สามารถเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมทั้งลงทะเบียนผ่านมาตรการ THAI SME-GP ซึ่งจะได้แต้มต่อ 2 รูปแบบ แต้มต่อที่ 1 ได้จากลงทะเบียนมาตรการ THAI SME-GP ร้อยละ 10 และแต้มต่อที่ 2 เพิ่มเติมจากสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ และลงทะเบียนผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ตราสัญลักษณ์ Made in Thailand (MiT) ก็จะได้แต้มต่อรวมเป็น 15% สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงที่ไม่เกิน 500,000 บาท ให้ซื้อจากเอสเอ็มอีที่ลงทะเบียนผ่านมาตรการ THAI SME-GP ก่อน

THAI SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” 

เอสเอ็มอีที่สนใจลงทะเบียนได้ที่: www.thaismegp.com  หรือ สสว. Call Center 1301 กด 1


วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

18-28 ส.ค. นี้ theAsianparent (ดิเอเชี่ยนพาเรนท์) ขยายความสำเร็จจากสิงค์โปร์สู่เมืองไทย

จัดงาน Thailand Parenting Festival 2022 เป็นครั้งแรกรวมอีเวนท์ออฟไลน์และออนไลน์ของทุกคนในครอบครัวที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในไทย


theAsianparent (ดิเอเชี่ยนพาเรนท์) คอมมูนิตี้สำหรับพ่อแม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ผนึกพลังพันธมิตรทางธุรกิจชั้นแนวหน้าของวงการ ร่วมส่งมอบประสบการณ์ใหม่แก่พ่อแม่ในไทย ด้วยการจัดงาน Thailand Parenting Festival 2022 ขึ้นเป็นครั้งแรก หลังล่าสุดประสบความสำเร็จอย่างมากในสิงค์โปร์จนได้รับการยกย่องให้เป็นงานอีเวนท์คุณภาพที่ได้รับการตอบรับสูงสุด โดยได้รวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญและแขกรับเชิญพิเศษมารวมไว้อย่างคับคั่ง เพื่อร่วมแชร์ข้อมูลความรู้แบบเจาะลึกผ่าน webinar ที่น่าสนใจหลากหลายประเด็น พร้อมกิจกรรมพิเศษมากมายตลอด 11 วันของการจัดงาน

นางนิธินันท์ อัศวทร นางนิธินันท์ อัศวทร ผู้บริหาร theAsianparent ประจำประเทศไทย และ ประเทศเวียดนาม คอมมูนิตี้อันดับ 1 เรื่องแม่และเด็ก ครบเครื่อง ครอบคลุม ทุกเรื่องในครอบครัว เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดโลกใหม่ให้แก่แวดวงแม่และเด็กของเมืองไทย โดยได้ใช้เวลาในการเตรียมการมาอย่างยาวนาน เพื่อให้งานออกมาอย่างมีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนในครอบครัวได้อย่างลงตัวที่สุด โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากกลุ่มเซ็นทรัลตลอดจนแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ที่มุ่งหวังให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานดังที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในสิงค์โปร์

“โดยไฮไลท์หลักของการจัดงาน Thailand Parenting Festival 2022 นอกจากจะรวมสินค้าและบริการเพื่อครอบครัวมานำเสนอในราคาพิเศษทั้งแบบออนกราวน์และไลฟ์อีคอมเมิร์ซไว้อย่างครบครันแล้ว ยังได้มีการจัดเวิร์คชอปเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และการจัด webinar เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ไว้อย่างครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเตรียมการตั้งครรภ์ ช่วงระหว่างตั้งครรภ์ จนถึงช่วงหลังคลอดด้วยเช่นกัน ที่สำคัญtheAsianparent ได้ใช้การจัดงานในครั้งนี้เป็นเวทีประกาศผลการประกวด ‘theAsianparent Awards 2022 (ดิเอเชี่ยนพาเรนท์ อวอร์ด 2022)’ เพื่อเผยโฉมที่สุดแห่งแบรนด์ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับแม่และเด็กแห่งปี” นางนิธินันท์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่สำคัญงาน Thailand Parenting Festival 2022 ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับกลุ่มพ่อแม่ด้วยแหล่งข้อมูลเพื่อทําความเข้าใจและเตรียมบุตรหลาน Gen Alpha หรือเด็กที่เกิดระหว่าง ค.ศ. 2010 - 2025 ให้มีสุขภาพดีขึ้น มีความสุขขึ้น และอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น ด้วยรูปแบบการเลี้ยงดูที่ง่าย ลดการเกิดช่องว่างระหว่างเด็ก พ่อแม่ และปู่ย่าตายาย ทั้งยังเปิดให้ได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดในมิติด้านต่างๆ ประกอบด้วย อารมณ์ ร่างกาย จิตใจ และสังคมอย่างรอบด้าน” 

ทั้งนี้ งาน Thailand Parenting Festival 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-28 สิงหาคม 2565 ณ บีซีซีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ
ภายในงานได้ที่ https://www.facebook.com/theAsianparentTH หรือ http://th.theasianparent.com/

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รฟฟท. เผยผลสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงครึ่งปีหลัง

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเผยผลสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเปิดเผยว่า เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูล และเข้าถึงความต้องการของผู้โดยสารสำหรับนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้ดำเนินการจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย เป็นผู้ออกแบบและลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจผู้โดยสารในครั้งนี้ โดยผลปรากฎว่าจากคะแนนเต็ม 5 ผู้โดยสารมีความพึงพอใจด้านการให้บริการ 4.45 , ด้านความปลอดภัย 4.46 , ด้านความน่าเชื่อถือต่อความตรงต่อเวลา ความถี่ และคุณภาพในการเดินรถไฟฟ้า 4.31 , ด้านการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล 4.36 , ด้านคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานีและในขบวนรถ 4.44 , ด้านเหรียญโดยสาร/บัตรโดยสาร และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 4.24 

การที่ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอยู่ในระดับพึงพอใจมากในด้านต่างๆแสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันยังมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้ดำเนินนโยบาย มาตรการต่างๆที่เป็นการยกระดับการให้บริการ รวมถึงการการรักษาความปลอดภัยมาโดยตลอด โดยเฉพาะมาตรฐานการให้บริการที่บริษัทยึดถือปฏิบัติมาตลอด โดยล่าสุดบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ขอบเขตการปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า ความปลอดภัย และวิศวกรรมซ่อมบำรุง จากหน่วยรับรอง Bureau Veritas (BV)

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ออกบัตรโดยสารแบบเติมเงิน ประเภทบุคคลทั่วไป “The Limited Edition RED Line Stored Value Card” บัตรรถไฟฟ้าลายพิเศษโดยจะมีการเปิดจำหน่ายครั้งแรก(Pre-sale) ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ที่สถานีตลิ่งชัน ตั้งแต่เวลา 05.30 – 24.00 น. ซึ่งผู้โดยสารที่ซื้อบัตรในวันดังกล่าวสามารถนำบัตรโดยสารมาแลกบัตรของขวัญมูลค่า 100 บาท และซองใส่บัตรโดยสารที่ออกแบบมาเป็นพิเศษฟรี
1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ ต่อของขวัญ 2 ชิ้น ที่บูธกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ณ สถานีตลิ่งชันเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. หรือจนกว่าของจะหมด และจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรโดยสารอย่างเป็นทางการพร้อมกันทุกสถานีอีกครั้ง ในวันที่ 9 เดือน 9 (9 กันยายน 2565) 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการลูกค้า
 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง

#รถไฟฟ้าสายสีแดงยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง

ทั่วไทย ช้อปกันให้จุใจไปกับงาน "ตลาดส่งสุข SMEs ของดีทั่วไทย"


สมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เอส เอ็ม อี และศูนย์การค้าเดอะไนน์เซ็นเตอร์พระราม 9 ยกทัพขบวนสินค้ากว่า 40 บูธ  ทั้งของกิน ของใช้ ของดี ของเด็ดทั่วไทย ช้อปกันให้จุใจไปกับงาน "ตลาดส่งสุข SMEs ของดีทั่วไทย" มาร่วมสนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์ ปั้น เสริม เต็ม แต่ง แหล่งรวมกูรู สายกิน ชิม ช้อป พร้อมเพลินเชิญชมและร่วมฝึกมายากล ตลอดจนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไปกับหนังตะลุง ทั้งสุดปัง สุดชิล กินเที่ยวกันทุกวัน ระหว่างวันที่  24 - 28 สิงหาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ลานไนน์สแควร์
ศูนย์การค้าเดอะไนน์เซ็นเตอร์พระราม 9

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย แอนด์ คอนเวนชั่น ขอมอบความสุขสดชื่นในหน้าฝน

" 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 " โปรโมชั่น 2 ต่อ ต่อที่ 1 ราคาห้องพักโปรโมชั่น`𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 แอ่วเหนือ..หน้าฝน สูดอากาศบริส...

โวยวายดอทคอม