วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2565

ม.ภาคฯ เชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่9 และระดับนานาชาติครั้งที่7(NEUNIC 2022)

 


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 NEUNIC 2022  ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 –17.00 น. รูปแบบออนไลน์

 

ด้วยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับสถาบันเครือข่าย                ความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมยุค Next Normal : การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่” (The 9th National and the 7th International Conference on Research and Innovation Development for the Next Normal Society: Transition from the New Normal) ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และผลงานวิชาการของท่านทำเผยแพร่ในรูปแบบ  Met averse Conference เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย นำเสนอผลงาน การวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับชาติ

​ในการนี้ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสถาบันเครือข่าย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้  โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
ลิ้งค์ : https://idcneu.com/neunic22/ หรือ Scan QR Code ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์  043-222959-61 ต่อ 121 โทรสาร  043-226823

 

ผู้ประสานงาน :ประสานในประเทศ อาจารย์ดาริกาญจน์ วิชาเดช โทร  0619642994
นางสาวสุชาวดี บางวิเศษ  โทร 0994731589               

ประสานต่างประเทศ Miss Yupharat Phumikari อาจารย์ยุพารัตน์ ภูมิการี โทร 0934419541

ข่าวประชาสัมพันธ์

พบปะสังสรรค์ หลักสูตร สถาบันพระปกเกล้า กฏหมายมหาชน (ปรม.1) ประธานรุ่น

พบปะสังสรรค์ หลักสูตร สถาบันพระปกเกล้า กฏหมายมหาชน (ปรม.1) ประธานรุ่น พินิจ จันทร์สุรินทร์  โดยมี ไพรัช บูรพชัยศรี , ดร ถวัล รุยาพร ,ดร.ปิติ...

โวยวายดอทคอม