วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2565

ม.ภาคฯ เชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่9 และระดับนานาชาติครั้งที่7(NEUNIC 2022)

 


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 NEUNIC 2022  ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 –17.00 น. รูปแบบออนไลน์

 

ด้วยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับสถาบันเครือข่าย                ความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมยุค Next Normal : การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่” (The 9th National and the 7th International Conference on Research and Innovation Development for the Next Normal Society: Transition from the New Normal) ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และผลงานวิชาการของท่านทำเผยแพร่ในรูปแบบ  Met averse Conference เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย นำเสนอผลงาน การวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับชาติ

​ในการนี้ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสถาบันเครือข่าย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้  โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
ลิ้งค์ : https://idcneu.com/neunic22/ หรือ Scan QR Code ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์  043-222959-61 ต่อ 121 โทรสาร  043-226823

 

ผู้ประสานงาน :ประสานในประเทศ อาจารย์ดาริกาญจน์ วิชาเดช โทร  0619642994
นางสาวสุชาวดี บางวิเศษ  โทร 0994731589               

ประสานต่างประเทศ Miss Yupharat Phumikari อาจารย์ยุพารัตน์ ภูมิการี โทร 0934419541

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย แอนด์ คอนเวนชั่น ขอมอบความสุขสดชื่นในหน้าฝน

" 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 " โปรโมชั่น 2 ต่อ ต่อที่ 1 ราคาห้องพักโปรโมชั่น`𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 แอ่วเหนือ..หน้าฝน สูดอากาศบริส...

โวยวายดอทคอม