วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2565

ครูโอ๊ะ-ทปษ.ชัยรัตน์ คนเมืองชาละวัน ขน ชุดตรวจ ATK-หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์-อุปกรณ์กีฬา-ทุนการศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ปรึกษา รมช.ศธ. ร่วมพิธีมอบชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษา เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 พร้อมสร้างโอกาสทางการศึกษา แก่ผู้เรียนในโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ตลอดจนโรงเรียนและสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ กศน. จำนวน 40 แห่ง โดยมีพระครูพิสิทธิ์ธรรโมภาส ดร. เจ้าอาวาสวัดต้นชุมแสง ซึ่งเป็นศิษย์เก่า กศน. และพระอธิการธงชัย ฉันทธัมโม เจ้าอาวาสวัดราฎร์เจริญ ตลอดจนนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย บัวกุล รักษาราชการแทนนายอำเภอทับคล้อ นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร นายจันทบูรณ์ เขตการ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) พิจิตร เขต 2 ว่าที่พันตรีดำริห์ ติยะวัฒน์ รักษาการ ผอ.กศน.จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย ผอ.กศน.อำเภอในจังหวัดพิจิตร นางเกศรา ศรีบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วังหลุม นางนัยนา จันทร์เกิด รองนายก อบต.วังหลุม นางพรนิภา จำนงค์การ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.วังหลุม และนายวิรัตน์ เกตุเรือง ผอ.โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ครู นักเรียน และประชาชน ร่วมพิธีด้วย ณ โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ที่ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้เข้ากับสภาวะการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 6 อำเภอ เป็นอย่างดี ในรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน แบบออนไลน์และออนไซต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ปกครองของนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ โดยในวันนี้ ครูโอ๊ะและที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษา จึงได้นำชุดตรวจ ATK พร้อมหน้ากากอนามัย มามอบให้กับสถานศึกษาทั้ง 40 แห่ง แบ่งเป็น โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 รวม 27 แห่ง และสถานศึกษาสังกัด กศน. รวม 13 แห่ง ที่จะเป็นด่านแรกในการสร้างความปลอดภัยและมั่นใจในการส่งบุตรหลานมาโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ชุดตรวจ ATK จำนวน 800 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 50,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 4,609 หลอด พร้อมทุนการศึกษาอีกกว่า 20 ทุน รวมจำนวน 20,000 บาท ตลอดจนอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลและฟุตบอลอนุบาล วอลเลย์บอล และตะกร้อ ตลอดจนชุดกีฬา แก่โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหลุม ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นการทำงานตามสไตล์ครูโอ๊ะ เพื่อทลายทุกข้อจำกัดด้านการจัดการศึกษา แม้มิใช่หน่วยงานในกำกับดูแล แต่ก็พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันกับภาคการศึกษา เครือข่ายภาคเอกชน การเมืองการปกครอง และชุมชน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้กับคนไทยทุกช่วงวัย  ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บ้านต้นไม้เพื่อน้อง” โดยมี ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ครู และนักเรียน เข้าร่วม โดยบ้านต้นไม้เพื่อน้อง เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของโรงเรียน ภาคเอกชน และชุมชน โดยการนำของที่ปรึกษา รมช.ศธ. ซึ่งช่วยสอนให้นักเรียนได้รู้จักการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ให้เป็นทรัพยากรอยู่คู่ชุมชน และไม่เพียงแต่ให้ร่มเงาหรือเป็นที่ปีนป่ายของเด็ก ๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะกับออกกำลังกายด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้วฤดูกาลผลไม้จากนิวซีแลนด์ “Made with Care New Zealand”

สร้างสรรค์ด้วยใจ นำผลไม้หลายชนิด สดใหม่จากนิวซีแลนด์ มาไว้ที่ตลาดไท ตลาดไท ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย...

โวยวายดอทคอม