วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

“ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ” คว้ารางวัลดีเด่น “เลิศรัฐ 63” “H numbers” นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลแม่นยำ


ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) คว้ารางวัลนวัตกรรมการบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น "H numbers” นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลแม่นยำ เพื่ออุตสาหรรมอาหารแห่งอนาคต ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ที่จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายดาย สะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยสามารถค้นหาผ่านแอปพลิเคชัน “H numbers Application” ตอบโจทย์ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอาหารฮาลาลในยุคดิจิตอล

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบไว้แสดงถึงความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานใรพิธีฯ พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล กล่าวว่า “ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) เคยเข้ารับรางวัลเลิศรัฐบริการภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2556 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ มาแล้วจากผลงาน การมาตรฐาน     ฮาลาล HAL-Q” และในปีนี้ยังก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในการได้รับ รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ประเภทนวัตกรรมการบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น จากผลงาน “H numbers นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลแม่นยำ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

H numbersนวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลแม่นยำ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เป็นฐานข้อมูลวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อให้สร้างประโยชน์แด่ผู้ประกอบการสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายการตรวจสอบสถานะฮาลาลของวัตถุเจือปนอาหารบางประเภทในกระบวนการตรวจรับรองฮาลาลได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเตรียมการก่อนการรับรองฮาลาล อาทิ การยืนยันสถานะฮาลาลของแหล่งที่มาของวัตถุดิบหรือวัตถุเจือปนอาหารบางประเภทอีกด้วย ซึ่งวัตถุเจือปนอาหารโดยส่วนใหญ่ผลิตจากธรรมชาติ จากแร่ธาตุและจากการสังเคราะห์ เป็นต้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จึงได้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม "H numbers” นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลแม่นยำ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เป็นฐานข้อมูลวัตถุเจือปนอาหาร     ฮาลาลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและสร้างประโยชน์ในการค้นหาวัตถุเจือปนอาหารของผู้บริโภค 

ซึ่ง H Numbers หรือเลขรหัสสารเคมีฮาลาล ได้ศึกษาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เริ่มต้นตั้งแต่การค้นคว้าเอกสาร ตำราต่างๆ ไปจนถึงการสัมภาษณ์ การตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยแบ่งวัตถุเจือปนเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ Halal by Fatwa คือวัตถุดิบสังเคราะห์ทางเคมีหรือสกัดได้จากพืช ที่อนุญาตให้ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลและมีการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรี Halal by Certification เป็นกลุ่มวัตถุดิบที่อาจมีการปนเปื้อนต้องมีการรับรองจากองค์กรศาสนา และการรับรองต้องตรวจสอบได้ว่าบริษัทใดหรือยี่ห้อใดบ้างที่ได้รับการรับรองฮาลาล รวมถึงข้อมูลการผลิต บริษัทที่ผลิต ช่องทางการติดต่อเพื่อนำมาใช้ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม Mashbooh กลุ่มที่สถานะยังคลุมเครือเนื่องจากวัตถุดิบอาจได้มาจากกระบวนการผลิตที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนด้วยสิ่งต้องห้ามหรือไม่มีการรับรองฮาลาลจากองค์กรศาสนา ไม่แนะนำให้ใช้หรือคำแนะนำวัตถุดิบอื่นๆ ที่ให้ผู้ผลิตใช้ทดแทนได้

โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้พัฒนาต่อยอดเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอาหารฮาลาลในยุคดิจิตอล เป็นแอปพลิเคชัน H numbers ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะและการรับรองของวัตถุเจือปนอาหารนั้นๆ และรายชื่อเครื่องหมายการค้าของผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร โดยผู้ประกอบการผลิตอาหารฮาลาลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขอรับรองหรือตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลในการยืนยันสถานะฮาลาลของวัตถุเจือปนอาหารบางรายการ โดย H numbers Application สามารถดาวน์โหลดผ่าน http://h4e.halalthai.com/ ทั้งในระบบ ios และ android โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กล่าวปิดท้ายข่าวประชาสัมพันธ์

อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด บริจาคเตียงสนาม และเครื่องนอน 250 ชุด

  อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด  สนับสนุน เตียงสนาม ฟูก ที่นอน และชุดเครื่องนอน 250 ชุด  ให้แก่โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบ...

โวยวายดอทคอม