วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

"อิมแพ็ค" ประกาศเลื่อน 3 อีเวนท์ยักษ์ใหญ่

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัด INTERMAT ASEAN 2020 งานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างและระบบโครงสร้างพื้นฐานระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ CONCRETE ASIA 2020 งานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมคอนกรีต เครื่องจักรหนัก และการประชุมระดับนานาชาติ คณะผู้จัดงานมุ่งหวังว่า INTERMAT ASEAN 2020 และ CONCRETE ASIA 2020 จะเป็นแพลตฟอร์มในการต่อยอดและสร้างโอกาสทางการค้าเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและคอนกรีตของประเทศไทยเพื่อไปสู่ตลาดอาเซียน ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2563 ณ อาคาร 9 - 10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

แต่จากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากพันธมิตรทั่วโลกถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19 และข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศไทย รวมถึงมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม คณะผู้จัดงานฯ มีการร่วมประชุมเพื่อหารือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคธุรกิจที่สนับสนุนการจัดงานฯ ตลอดจนความคิดเห็นของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และคอนกรีต มีความเห็นตรงกันว่าคณะผู้จัดงานฯ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้ร่วมงาน และทีมงานเป็นสำคัญ จึงจำเป็นต้องประกาศเลื่อนการจัดงาน INTERMAT ASEAN 2020 และงาน CONCRETE ASIA 2020 ในปี 2563 ออกไปจนกว่าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามความคืบหน้าในการจัดงานดังกล่าว สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://asean.intermatconstruction.com/ และ https://concrete-asia.com/

ขณะที่การจัดงานจากความร่วมมือของ  บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท คอมเอ็กซ์โพเซียม จำกัด SILMO Bangkok 2020 – งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจด้านแว่นตาระดับนานาชาติ ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 6 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี แต่เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในหลายประเทศ และข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศไทย  จึงส่งผลกระทบต่อการจัดงานแสดงสินค้าตามวันและเวลาดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

งาน SILMO Bangkok 2020 เป็นงานจัดแสดงสินค้านานาชาติ ซึ่งผู้แสดงสินค้าภายในงานเป็นผู้ประกอบการจากต่างประเทศมากถึง 90% ของผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าในแต่ละปี คณะผู้จัดงานฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานและทีมงานเป็นสำคัญ รวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐและองค์การอนามัยโลก จึงได้มีข้อสรุปในการเลื่อนการจัดงานแสดงสินค้าออกไปจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบ และเชื่อว่าจะส่งผลดีที่สุดต่อผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงผู้เข้าร่วมชมงาน และทีมงานทุกภาคส่วนดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน SILMO Bangkok 2020 กรุณาติดต่อ คุณธัชพล จันทร์ประสิทธิ์ โทร 02-833-6390 โทรศัพท์มือถือ061-549-9192 tatchapholc@impact.co.th หรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.silmobangkok.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 (2567)

คอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่” อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น...

โวยวายดอทคอม