วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

สทน.จัดรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี

ภายใต้แนวคิด อาหารพื้นถิ่นไทย พัฒนาได้ ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์จบลงอย่างสวยงามกับการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้หัวข้อ อาหารพื้นถิ่นไทย พัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทน ที่จัดไปเมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา งานนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 รุ่น รุ่นอุดมศึกษา และรุ่นบัณฑิตศึกษา ได้นำผลงานผลิตภัณฑ์อาหารฉายรังสีมาร่วมนำเสนอ เพื่อค้นหาผู้ชนะของโครงการ ซึ่งงานเริ่มด้วยพิธีกร คุณดาว อภิสรา กล่าวต้อนรับ และการเปิดงานด้วยผู้บริหาร รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และได้รับเกียรติจาก ท่านแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นประธานในงานประกวดครั้งนี้ รวมไปถึงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมตัดสินการประกวดดังนี้


1. ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา รองผู้อำนวยการ(วิชาการ) สทน.

2. ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

3. ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนวัตกรรม บ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

4. คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ บริษัท ขาบสไตล์ จำกัด

5. กรรมการผู้บริโภครับเชิญ คุณทะเล สงวนดีกุล นักแสดงดังจากซีรี่ส์วัยรุ่น มาร่วมสร้างสรรค์ในงาน
และสำหรับผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี มีดังนี้

รุ่นอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) 

รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ทีม ใครไม่คัดมังคุดคัด มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงาน Green Mangsirra โดย นางสาวทิพย์นภา ศรีอ่อน และนางสาววรรัตน์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท ทีม SU POWER UP  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผลงาน ข้าวเหนียวเห็ดหอมสอดไส้น้ำพริกอ่อง โดย นางสาวพรทิภา สอดสุข, นางสาวพนิดา ตรีพงษ์พันธ์ และนางสาวศิรประภา รอดจินดา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ทีม ข้าวแต๋น แต่นแตนแต๊น สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผลงาน ข้าวแต๋นปักษ์ใต้ โดย นางสาวณิชกานต์ เกตุแก้ว, นายชัชชัย เจริญเล็กอุทัย และนางสาวหนึ่งฤทัย แอร่มหล้า

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท 

ทีม PUTA (ปาทู) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลงาน อ่องปูนาฉายรังสี โดย นายภานุพงศ์ พฤกษชาติ, นางสาวประภัสนัน อ้นอารี และนางสาวอารียา สายบุตร

ทีม FMB มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลงาน ไส้กรอกปลาส้ม โดย นายกรพล คมง้าว, นางสาวอภิญญา พวงทวี และนางสาวสุมินชา ธรรมกิตติ

รุ่นบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและเอก)

รางวัลชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ทีม ยิ่งฉาย ยิ่ง Shine มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงาน หรอยแรง หนมจีนไม่ไร้น้ำยา โดย นางสาวรัฐนันท์ ติลกกุล, นางสาวศยามล เผือกสีอ่อน และนางสาวณัชชา รัตนลือชากุล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท ทีม MU Innovator มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงาน เทมเป้ถั่วไทยผสม โดย นายยศสรัล บุญทาตุ้ย, นางสาวนันทิชา บุรี และนายยุทธพล วงษ์กิติโสภณ


ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้วฤดูกาลผลไม้จากนิวซีแลนด์ “Made with Care New Zealand”

สร้างสรรค์ด้วยใจ นำผลไม้หลายชนิด สดใหม่จากนิวซีแลนด์ มาไว้ที่ตลาดไท ตลาดไท ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย...

โวยวายดอทคอม