วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566

พม. จับมือ บมจ. ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

เปิดโครงการ “อิ่มบุญกับ Certainty X ตัวอิ่มบุญกับ มูลนิธิผู้สูงอายุ ที่สนับสนุนภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุ”


เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดโครงการ “อิ่มบุญกับ Certainty X 9 มูลนิธิผู้สูงอายุ ที่สนับสนุนภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุ” การพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกเพื่อการส่งต่อผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้สูงอายุ ตามความประสงค์ของผู้บริจาค โดยมีนายอภิศักดิ์ อัครพัฒนานุกูล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงความร่วมมือ 

นางธิดา ศรีไพพรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ฯ และผู้แทนจาก 8 มูลนิธิผู้สูงอายุ ที่สนับสนุนภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 


นางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า โครงการ “อิ่มบุญกับ Certainty X 9 มูลนิธิผู้สูงอายุ ที่สนับสนุนภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุ” โดยเป็นการเปิดตัวระบบการบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้สูงอายุ โดยเป็นการสั่งซื้อสินค้าในราคาถูกกว่าช่องทางปกติ ผ่านทาง Application และเว็บไซต์ Certainty โครงการ อิ่มบุญกับ  Certainty X 9 มูลนิธิผู้สูงอายุ และเลือกผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์บริจาค ให้กับ 9 มูลนิธิผู้สูงอายุ ที่สนับสนุนภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้แก่ 

 1. มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ฯ

 2. มูลนิธิสงเคราะห์คนชราจังหวัดยะลา

 3. มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือ

 4. มูลนิธิผู้สูงอายุบ้านนครพนม

 5. มูลนิธิสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง

 6. มูลนิธิผู้สูงอายุบ้านปทุมธานี

 7. มูลนิธิวาสนะเวศม์

 8. มูลนิธิสงเคราะห์คนชราภูเก็ต

 9. มูลนิธิสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบุรีรัมย์

โครงการ อิ่มบุญกับ Certainty นับเป็นโครงการความร่วมมือที่ดีและเป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งอยากเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการและร่วมบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุภายใต้โครงการนี้ 

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวต่อไปว่า ขอขอบคุณและขอชื่นชม บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า เซอร์เทนตี้ (Certainty) ที่เป็นตัวอย่างของภาคเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นความสำคัญของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพทางกายและสุขภาวะผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้จากการออกผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมถึงการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกเพื่อการส่งต่อผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้สูงอายุตามความประสงค์ของผู้บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปเหล่านี้จะถูกนำไปกระจายให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศ ต่อยอดการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมต่อไป
นายอภิศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ และบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เห็นพ้องในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในประเทศไทย และการดูแลสุขอนามัยผู้สูงอายุ ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน ในวันนี้เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ร่วมกัน ในด้านการสนับสนุน การเข้าถึงสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ทางเซอร์เทนตี้ได้พัฒนาระบบการบริจาคแบบออนไลน์ E-donation) รูปแบบใหม่ ที่ทั้งใช้งานง่ายและสะดวก

อีกทั้งยังร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปยัง 9 มูลนิธิตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและลดข้อจำกัดในการบริจาค ทั้งหมดนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการร่วมกิจกรรม และช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขอนามัยได้มากยิ่งขึ้น เราคาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรรมการทึ่ง!!! นักออกแบบทั่วโลก ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สูงถึง 890 ผลงาน

ร่วมประชันศักยภาพภายใต้โจทย์ที่ Enchanted Hues - Unlocking the Secrets of Primary Colors Theory กรุงเทพ 11 มิถุนายน 2567: โครงการประกวดอออกแ...

โวยวายดอทคอม