วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ทรูดิจิทัล กรุ๊ป โดย ออนไลน์ สเตชัน ส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัล

ส่งมอบคอมเก่าสู่เด็กไทย เรียนไกลได้ไม่สิ้นสุด


จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนักเรียนระดับประถมศึกษา ต้องการใช้คอมพิวเตอร์ 91.3% เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2564 อยู่ที่ 89.7% ซึ่งส่งผลดีต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะของนักเรียน อย่างไรก็ตามยังพบความเหลื่อมล้ำในการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนไทยอยู่ไม่น้อย เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างของระดับรายได้ครัวเรือน ความแตกต่างของความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือความแตกต่างของนโยบายในแต่ละพื้นที่


บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด โดยนายวินท์รดิศ กลศาสตร์เสนี ประธานฝ่ายดิจิทัลมีเดีย ในนาม ออนไลน์ สเตชัน ผู้นำธุรกิจสื่อดิจิตอลด้านเกม และเครือข่ายอินฟลูเอ็นเซอร์อันดับ 1 ผู้จัดงาน (ร่วม) Thailand Game Show 2023 : Assemble  ร่วมส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ไปพร้อม ๆ กับการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดให้มีบูธของกรุงเทพมหานครชื่อว่า “BMA Digital Classroom” ให้ผู้ที่นำคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กมาบริจาคในงาน Thailand Game Show 2023 ที่ผ่านมา ได้รับสิทธิ์เข้างานฟรีอีกด้วย ล่าสุดส่งมอบคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ก สภาพดีที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจำนวน 67 เครื่อง ให้กับโครงการ 

“ปันน้ำใจให้น้องได้เรียนรู้” 

ผ่านตัวแทนจากมูลนิธิกระจกเงาซึ่งเป็นผู้แทนของกรุงเทพมหานครในการประสานงานรับมอบเพื่อนำมาลงระบบ ChromeOS Flex ใหม่และส่งมอบต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน สังกัด กทม. 


ทั้งนี้โครงการ “ปันน้ำใจให้น้องได้เรียนรู้” มีเป้าหมายในการรับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่าและโน้ตบุ๊กใช้แล้ว เพื่อนำมาซ่อมแซมและติดตั้งระบบปฏิบัติการ Google Chrome Flex แล้วนำไปมอบให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนหนังสือผ่าน Google Classroom พร้อมตั้งเป้าหมายรับบริจาค 130,000 เครื่อง ภายในปี 2569

ผู้สนใจติดต่อบริจาคได้ที่  https://donationthailand.net/computer-donate-bangkok-province/

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 (2567)

คอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่” อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น...

โวยวายดอทคอม