วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ททท.สำนักงานเชียงราย เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ภายใต้แคมเปญ

“เที่ยวสบายๆ สไตล์เชียงราย Amazing Chiang Rai Lifestyle” ด้วยหลากหลายกิจกรรม  


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายภายใต้แคมเปญ “เที่ยวสบายๆ สไตล์เชียงราย Amazing Chiang Rai Lifestyle” พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวหลากหลายกิจกรรม อาทิ เส้นทางชา-กาแฟ เส้นทางศิลปะ  Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 เส้นทาง Health & Wellness กิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย ททท. สำนักงานเชียงราย ได้ยกสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวดังกล่าว มาประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวภายในงาน พร้อมทั้งรับฟังการเสวนาทิศทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย  

“เที่ยวสบายๆ สไตล์เชียงราย Amazing Chiang Rai Lifestyle” ในระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 – 20.00 น.  ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (เชิงสะพานขัวพญามังราย) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายมีการเติบโตที่ดี โดยมีสถิติในปี 2565 มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือน  5,051,642 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1,389,418 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 363.58 และรายได้รวมในปี 2565 จำนวน 34,413 ล้านบาท สำหรับ 10 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม - ตุลาคม 2566) มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนรวม 4,924,558 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.29 (จากสถิติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ซึ่งในปี 2566 จังหวัดเชียงราย  

ได้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของจังหวัดเชียงรายส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมือง Sport City และเป็นเมืองแห่งชาและกาแฟ รวมถึง Chiang Rai Wellness City (เชียงรายเมืองสุขภาพ) และยังได้รับการประกาศจาก UNESCO ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ และในปี 2566 – 2567 จังหวัดเชียงรายได้กำหนดจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวที่สำคัญ ดังนี้  

1. งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  

2. งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย และอีก 4 อำเภอได้แก่ อ.ป่าแดด อ.พญาเม็งราย อ.ดอยหลวง และ อ.แม่จัน  

3. งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567  

ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  

4. งานสีสันดอยตุง ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 28 มกราคม 2567 (เฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขตฤกษ์) ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  

5. งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 6 – 11 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดคามิเลียและนำมันพืชอื่น ในมูลนิธิชัยพัฒนา อ.แม่สาย จ.เชียงราย  

6. งานเทศกาลบอลลูนนานาชาติ International Balloon Fiesta 2024 ระหว่างวันที่  14 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สิงห์ปาร์คเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  

7. งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 ณ วัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

โดย ททท. สำนักงานเชียงราย ซึ่งรับผิดชอบด้านตลาดและการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา มีแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ 2567 ได้แก่ (1) โครงการเที่ยวสบายๆ สไตล์เชียงราย Amazing Chiang Rai Lifestyle ชูสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวหลักด้านชา-กาแฟ ศิลปะ (2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววันธรรมดา Amazing Weekdays Stay @ Chiang Rai ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว และ Health & Wellness และส่งเสริมการท่องเที่ยว Soft power 4F + 1A (Faith Food Festival Fashion Art)  และ (3) โครงการ Luxperience Chiang Rai (Luxury + Experience) เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงด้วยสินค้า Health & Wellness และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่านการดำเนินงานในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Social Media KOL Influencer Blogger ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก  และเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายร่วมกับผู้ประกอบการ สมาคม ชมรมด้านท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาโดยเน้นตลาดในภูมิภาคภาคเหนือ กรุงเทพมหานคร และ Roadshow ในภาคตะวันออก (ระยองและชลบุรี)   


ทั้งนี้ ททท. สำนักงานเชียงราย ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย “เที่ยวสบายๆ สไตล์เชียงราย Amazing Chiang Rai Lifestyle” พร้อมทั้งกิจกรรมเสวนาทิศทางการท่องเที่ยว และเปิดการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2566  

เวลา 14.00 – 20.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (เชิงสะพานขัวพญามังราย) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยยกสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวมาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งภายในงานได้นำผู้ประกอบการมานำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  

อาทิ ชา กาแฟ อาหารท้องถิ่น กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน ศิลปะ และสินค้าด้านสุขภาพ การสาธิตต่างๆ เช่น การสาธิตและการเสวนาให้ความรู้ด้านชา-กาแฟ  

และศิลปะ รวมถึง Workshop งานคราฟต์ งานศิลปะ และการแสดงบนเวที และศิลปินนักดนตรีที่มีชื่อเสียงทุกวันตลอดการจัดงาน และสุดพิเศษภายในงาน พบกับแพ็คเกจท่องเที่ยวเส้นทางชา-กาแฟ เส้นทาง Thailand Biennale Chiang Rai และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ราคาพิเศษภายในงานลดสูงสุดถึง 20% รวมถึงคูปองส่วนลดซื้อสินค้าและบริการภายในงานสำหรับนักท่องเที่ยวจำนวน 50 บาท (เงื่อนไขตามที่กำหนด) และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย  ททท. สำนักงานเชียงราย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “เที่ยวสบายๆ สไตล์เชียงราย Amazing Chiang Rai Lifestyle” และเดินทางมาสัมผัสกับประสบการณ์กับกิจกรรมการท่องเที่ยวและความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ททท.สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5 หรือ TAT Call Center โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเขียงรายได้ที่เว็บไซต์ www.tourismchiangrai-phayao.com, เพจ Facebook : ททท.สำนักงนานเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว

ตอกย้ำเที่ยวไทย วางใจไปกับช้างชูงวง กรมการท่องเที่ยวเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) นำสื่อมวลชนสัมผ...

โวยวายดอทคอม