วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สุนทร - อารยา อรุณานนท์ชัย บริจาคเงิน 1,000,000 บาท


สุนทร - อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัดบริจาคเงิน 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล 


โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯเป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ และมีดร.จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ กนธีร์ ติรวิภาส และฉวีวรรณ ทรรศนะวิภาสร่วมมอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 (2567)

คอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่” อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น...

โวยวายดอทคอม