วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เส้นทางท่องเที่ยวรถไฟ มหาสนุก “มานะ มานคร… มาหาศรัทธา”


Let’s Go Low Carbon @Nakhon Si Thammarat Low Carbon Destination @The South
นครศรีธรรมราช…ต้อนรับคณะสื่อมวลชนและกลุ่มนักท่องเที่ยว ศักยภาพวัยเก๋า สู่เส้นทางท่องเที่ยวรถไฟมหาสนุก “มานะ มานคร… มาหาศรัทธา”


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ดำเนินงานภายใต้กิจกรรม Low Carbon Destination @The South ตามแนวทาง Sustainable Tourism Goals (STGs) เพื่อบูรณาการสร้างศักยภาพและยกระดับมาตรฐานทางการการท่องเที่ยว เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาต่อยอดกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) เน้นคุณค่าและความยั่งยืน (Susponsible Tourism Destination) พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวในบรรลุเป้าหมายการท่องเที่ยว
และคาร์บอนต่ำสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราชจึงร่วมกับภาคีพันธมิตรเครือข่ายท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยง

Let’Go Low Carbon @Nakhon Si Thammarat “สู่เส้นทางท่องเที่ยวรถไฟมหาสนุก มานะ มานครฯ… มาหาศรัทธา” ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2566 โดยประสานความร่วมมือกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) การนำคณะสื่อมวลชนและกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพวัยเก๋าเดินทางจากรุงเทพมหานคร จำนวนร่วม 80 กว่าท่าน เดินทางโดยรถไฟเข้ามาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เชื่อมโยงไฮไลท์ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

นางวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) ร่วมกับ ททท. จัดโครงการท่องเที่ยวรถไฟมหาสนุก “มานะ มานครฯ มาหาศรัทธา” ขึ้นโดยประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง กว่า 30 ท่าน และนักท่องเที่ยววัยเก๋า จำนวนกว่า 50 ท่าน เดินทางโดยรถไฟขบวนทักษิณารัถย์ จากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ ถึงสถานีชุมทางทุ่งสง สู่เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

นางฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท


…ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. และว่าที่ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาส่งคณะเดินทาง และนายวิเชียร รามมะเริง ผู้ช่วยสารวัตรเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท. อย่างพร้อมเพรียงอบอุ่นด้วยบรรยากาศคึกคักครึกครื้นเป็นที่น่าประทับใจ นับเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ประสบการณ์สัมผัสเสน่ห์ให้ชวนย้อนรำลึกถึงการเดินทางด้วยรถไฟสมัยก่อนแก่คณะและให้สามารถเปิดเส้นทางท่องเที่ยวรถไฟมหาสนุกให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินทางโดยรถไฟในโอกาสต่อไปให้ได้ไปเยือนไปสัมผัสและเรียนรู้ความเป็น “นครตามพรลิงค์” ในอดีต หรือนครศรีธรรมราชในปัจจุบันเพื่อเก็บไว้เป็นความภาคภูมิใจว่า นครศรีธรรมราชคือหนึ่งในสยามที่เป็นเลิศในอารยะธรรม วัฒนธรรม และศิลปที่ควรเชิดชู อีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวที่มีส่วนเสริมสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรักษ์โลกสไตล์ Low Carbon อีกด้วย

…นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายและเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมการดำเนินด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชในมิติมุมมองของการเดินทางทางท่องเที่ยวด้วยไลฟ์สไตล์รักษ์โลก Low Carbon

ด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวรถไฟมหาสนุกเชื่อมโยงสู่การเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ เส้นทางอำเภอทุ่งสง – นาบอน – ช้างกลาง – ลานสกา – เมือง – ท่าศาลา – สิชล – ขนอม – พรหมคีรี โดยเฉพาะได้รับการบูรณาการผสานความร่วมมือด้วยดียิ่งจากภาคีพันธมิตรเครือข่ายท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถานประกอบการและชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลพรหมโลก อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อำเภอนาบอน ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก อ.พรหมคีรี กลุ่ม/ชมรมชุมชนคีรีวง อ.ลานสกา ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวช้างกลาง อ.ช้างกลาง ชุมชนอ่าวเตล็ด อ.ชนอม ฯลฯ และขอขอบคุณชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและคณะภายใต้การบูรณาการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้วยพลังศรัทธาในพื้นที่โดยมีเป้าหมายคือการมุ่งเน้นการการขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่ การท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

…ผู้อำนวยการกล่าวในตอนท้ายว่า กิจกรรมดังกล่าวจักเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่นครศรีธรรมราช ตลอดจนสามารถขยายฐานนักท่องเที่ยวชาวไทยข้ามภูมิภาคและก่อให้เกิดการเดินทางสามารถขยายวันพักเฉลี่ยและมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนอันจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสร้อยเรียงเรื่องราวกล่าวขานเก็บเกี่ยวภาพจำแห่งความประทับใจของความหลากหลายของมิติการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช และขอเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นด้วยกัน 

สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวได้ที่ : 
ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช : @TAT.NST : @tatnst


#ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว

#ช.ส.ท 

#มานะมานครมาหาศรัทธา” 

#ทททภาคใต้

#นครศรีธรรมราช

#หรอยแรงแหล่งใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย แอนด์ คอนเวนชั่น ขอมอบความสุขสดชื่นในหน้าฝน

" 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 " โปรโมชั่น 2 ต่อ ต่อที่ 1 ราคาห้องพักโปรโมชั่น`𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 แอ่วเหนือ..หน้าฝน สูดอากาศบริส...

โวยวายดอทคอม