วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เปิดอาคารเฟรนด์ลี่ดีไซน์ สนง.มูลนิธิอารยสถาปัตย์ฯ รวมพลคนจิตอาสาเพื่อสังคม


เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2566 ได้มีพิธึเปิดอาคารเฟรนด์ลี่ดีไซน์ สำนักงานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล (ย่านลาซาล-บางนา)  โดยมี อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างสรรค์เหรียญกริ่งหนุมานอารยสถาปัตย์ และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้นำองค์กรต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดี เช่น ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) รร.นานาชาติเวลลิงตัน สวนนงนุชพัทยา เครือเซนทารา สยามนิชชิน เอ็นอาร์ออโต้ซีท ดาวใจโอเปร่าเฮ้าส์ ฯลฯ ทั้งนี้ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล มีภารกิจในการรณรงค์และขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ ด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) ร่วมกันขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของผู้พิการ รวมพลังขับเคลื่อนเมืองอารยสถาปัตย์ 

เมืองไมซ์ฟอร์ออล และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  (Sustainable Development)


ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมโรงเเรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุย

Happy - Healthy Phangan “เกาะแห่งพลังจันทรา” เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 – สมาคมโรงเเรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน, ประ...

โวยวายดอทคอม