วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พม. โดย กรม ผส. ร่วมงาน lanna expo 2023 โซน 4 health and wellness และร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ปัจฉิมวัย อนามัย มีเมตตา”


วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมงาน lanna expo 2023 โซน 4 health and wellness และร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ปัจฉิมวัย อนามัย มีเมตตา” วิทยากรร่วม นพ.พงษ์ศิริ ปรารถนาดี รองประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ศ.พญ.กรรณิการ์ พรพัฒนกุล นายกก่อตั้งสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ ดร.ประธาน วงศ์วังไพศาล รองประธานสมาพันธ์มังสวิรัติโลก ผู้ดำเนินรายการ นพ.บัญชา ใจตรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ และการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นผู้สูงอายุให้มีความพร้อมในมิติสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุชมรมส่งเสริมบริการสุขภาพ สมาชิกสมาคมมังสวิรัติ ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ พม. โดย กรม ผส. ร่วมงาน lanna expo 2023 โซน 4 health and wellnes

#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุที่รัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

รฟฟท. เฉลิมฉลองครบรอบ 13 ปี ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง

ด้วยการให้บริการรถไฟฟ้าตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า...

โวยวายดอทคอม