วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

จังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ ชุดผ้าไทยสไตล์นนท์ และกิจกรรมการประกวดออกแบบตัดเย็บชุดผ้าไทยสไตล์นนท์


วันนี้ (30 มี.ค. 67) ที่บริเวณสถานีกาชาดและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี อุทยานเฉลิมพระกาญจนาภิเษก อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  นายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในงานกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ ชุดผ้าไทยสไตล์นนท์ และกิจกรรมการประกวดออกแบบตัดเย็บชุดผ้าไทยสไตล์นนท์  โดยมีการบูรณาการและมอบหมายให้นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีเป็นหน่วยงานหลักในการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผ้าไทยเข้าสู่ตลาดแฟชั่น สร้างรายได้ให้ชุมชนสามารถจัดการออกแบบตัดเย็บ “ชุดผ้าไทยสไตล์นนท์” ในธีม "ผ้าไทยใส่ให้สนุก"ได้อย่างลงตัว  พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและคุณภาพของผ้าไทย มีความสวยงาม

สามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้จริงในทุกโอกาส ทั้งการเดินเที่ยว การไปทำงาน หรือทำกิจวัตรประจำวันอื่น ๆ ที่ผ้าไทยสามารถนำมาตัดแต่งเติม เสริมความงาม เสริมเสน่ห์ และความลงตัวของการแต่งกาย สามารถสะกดทุกสายตา สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยหันมาเลือกผ้าไทยสวมใส่ในชีวิตประจำวันกัน#เดินแบบผ้าไทย

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#ชุดไทยสไตล์นนท์

#ออกแบบชุดผ้าไทยสไตล์นนท์

#จังหวัดนนทบุรี

#พช_นนท์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ล่องห่วง ชมตะวัน ฟังเพลง ณ แม่ฮ่องสอน (Wonder Festiva at Mae Hong Son)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ล่องห่วง ชมตะวัน ฟังเพลง ณ แม่ฮ่องสอน (Wonder Festiva at Mae Hong Son) ...

โวยวายดอทคอม