วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567

เปิดงานนิทรรศการภาพวาด The Nature Elegance ธรรมชาติที่สง่างามรอบตัวเรา

รวมผลงานแสดงภาพวาดครั้งแรก 14 ศิลปินระดับครู และศิลปินผู้พิการที่มีชื่อเสียง พร้อมสร้างมิติใหม่ของการแสดงภาพผสมสื่อออนไลน์


เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพวาด The Nature Elegance ธรรมชาติที่สง่างามรอบตัวเรา  ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กทม. โดยมี  คุณลลิสา จงบารมี ประธานมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตกร ให้เกียรติร่วมให้คำแนะนำพร้อมให้กำลังใจเหล่าศิลปินผู้พิการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพวาด The Nature Elegance ธรรมชาติที่สง่างามรอบตัวเรา  ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กทม. โดยมี  คุณลลิสา จงบารมี ประธานมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตกร ให้เกียรติร่วมให้คำแนะนำพร้อมให้กำลังใจเหล่าศิลปินผู้พิการ

อาจาย์อัยมัญช์  ไอยรากุลวัฒน์  ประธานฝ่ายบริหารจัดงาน กล่าวว่า งานนี้เป็นการจัดในรูปแบบใหม่ เป็นการแสดงผลงานภาพวาดครั้งแรกของศิลปิน ที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับระดับชาติรวม 14 ท่าน โดยเป็นศิลปินที่มีความพกพร่องทางร่างกาย 5 ท่าน มาแสดงผลงานร่วมกับศิลปินระดับครู 9 ท่าน รวมผลงานทั้งหมด 129 ภาพสื่อวัสดุที่ใช้ จะมีทั้งสีน้ำ สีอะคริลิก ถ่านชาโคล ปากกาลูกลื่น ขนาดของภาพตั้งแต่ 20 เซนติเมตร ถึง 3 เมตร และเป็นผลงานที่ศิลปินตั้งใจวาดเสร็จเพื่อการนี้โดยเฉพาะ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 7 – 13 มีนาคม 2567 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

กิจกรรมพิเศษเสริมสาระของงาน โดยศิลปินที่ร่วมแสดงภาพทุกท่าน คือการจัดการเสวนา ให้ความรู้ภาคทฤษฎี ช่วงเวลา 11.00-12.00 น.  และจัด Workshop ช่วงบ่ายภาคปฏิบัติ ช่วงเวลา 13.00-15.00 น. ได้ฝึกวาดภาพจริงตามหัวข้อที่น่ารู้ และตามกลุ่มเป้าหมายที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างจิตรกรหน้าใหม่ไม่จำกัดอายุ พร้อมการบันทึกเทป ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ The Painter Thailand แชร์ไปยังกลุ่มคนที่สนใจงานศิลปะ เพื่อประโยชน์ของชุมชนและโรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศ กำหนดเรื่อง ตามวันดังนี้

-วันพฤหัสที่ 7 มี.ค. หัวข้อเรื่อง ระบายสีอย่างไรให้มีความสุข กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมหลักคือ นักเรียนจากชมรมศิลปะ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รวม 25 คน  

-วันศุกร์ที่ 8 มี.ค. หัวข้อเรื่อง สูงวัยสร้างงานศิลป์ได้ภาพสวย กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมหลักคือ

แกนนำผู้สูงอายุจากบ้านบางแค บ้านเกร็ดตระการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุรวม 30คน

-วันเสาร์ที่ 9 มี.ค. หัวข้อเรื่อง รับรู้ผลงานจิตรกรรมนามธรรม

-วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. หัวข้อเรื่อง วาดภาพไม่เหมือนก็สวยได้ กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมหลักคือ

 สมาชิกจากสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม และจากโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา

-วันอังคารที่ 12 มี.ค. หัวข้อเรื่อง สร้างงานศิลปะตามอัธยาศัย

-วันพุธที่ 13 มี.ค. หัวข้อเรื่อง คนพิการกับงานศิลปะสวย กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมหลักคือ นำผู้พิการ จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวม 30 คน เพื่อนำกิจกรรมศิลปะบำบัด ไปต่อยอด ใช้กับผู้พิการในศูนย์ต่อไป

คุณไพบูลย์  โกสุมขจรเกียรติ์  ประธานจัดงาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เป้าหมายของการจัดงานนิทรรศการแสดงภาพวาดครั้งนี้ ยังเป็นการรวมพลังของกลุ่มศิลปินที่จะร่วมกันวาดรูปในความถนัด เพื่อมารวมกันเป็นภาพ เพชรน้ำหนึ่ง ขนาด 2.80 x 1.20 เมตร เพื่อทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่รักงานศิลปะ เป็นการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตโดยศิลปะบำบัด เพื่อหาทุนสนับสนุนดำเนิน การโครงการ “ศาสตร์สีสร้างภาพสวยที่บ้านเกิด” การจัดกิจกรรมในต่างจังหวัด10 จังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดภูมิลำเนาบ้านเกิดของศิลปิน โดยจะเริ่มที่แรก ณ โรงเรียนวัดสฎางค์ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นกิจกรรมศิลปะบำบัด ร่วมกับองค์กรที่ดูแลพัฒนาจัดสวัสดิการชุมชน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาสำหรับเด็กพิการศิลปินที่มาแสดงภาพในงาน คือ

1. อาจารย์วสันต์  ​นิยมสมาน​ศิลปินอิสระ ​​​แสดงภาพโซนที่ 1

2. อาจารย์โอฬาร     ​เพ็ญสมบูรณ์​ศิลปินผู้พิการทางร่างกาย ​​แสดงภาพโซนที่ 2

3. อาจารย์เอกฤทธิ์  ​สุวรรณประดิษฐ​ศิลปินอิสระ  ​​​แสดงภาพโซนที่ 3

4. น้องแคทลียา  อัศวานันท์ ศิลปินผู้พิการทางสติปัญญา (ดาวน์ซินโดรม) ​แสดงภาพโซนที่ 4

5. ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ​อดีตผู้อำนวยการ​  วิทยาลัยเพาะช่าง ​แสดงภาพโซนที่ 5

6. ผศ.ดร.สมพร  แต้มประสิทธิ์   อาจารย์ วิทยาลัยเพาะช่าง ​​แสดงภาพโซนที่ 6

7. อาจารย์นายพรชัย เลิศธรรมศิริ​ศิลปินอิสระ ​​​​แสดงภาพโซนที่ 7

8. อาจารย์เอกชัย วรรณแก้ว​ ศิลปินผู้พิการทางร่างกาย (แขน และขา) ​แสดงภาพโซนที่ 8

9. อาจารย์พชร  ฤกษ์วรัญญู ​ศิลปินผู้พิการทางร่างกาย (แผ่นหลังยึดติด)  แสดงภาพโซนที่ 9

10.อาจารย์ธนิตย์  ด้วงดำรงค์​ศิลปินอิสระ  ​​​​แสดงภาพโซนที่ 10

11.อาจารย์มานิตย์ นิเวศน์ศิลป์​ศิลปินอิสระ​  ​​​แสดงภาพโซนที่ 11

12.รศ.นพดล  ​เนตรดี​อาจารย์ วิทยาลัยเพาะช่าง  ​​​แสดงภาพโซนที่ 12

13.อาจารย์อภิชัย  การิกาญจน์  ​ศิลปินอิสระ         ​​​แสดงภาพโซนที่ 13

14.อาจารย์สาโรจน์  ตั้งตฤษณกุล​ศิลปินผู้พิการทางร่างกาย (แขน) ​​แสดงภาพโซนที่ 14


​และศิลปินรับเชิญ นายรพีวิชญ์ จิรมิตรมงคล (น้องภูผา ศิลปินอัจริยะ ศิลปินรับเชิญ) ในพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณลลิสา จงบารมี ประธานมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตกร, นายสถาพร  เที่ยงธรรม ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรมนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, นายวิศว ศะสิสมิต  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย, ท่านสมลักษณ์  คล่องแคล่ว  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์), นางกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้แทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ แทนท่านอธิบดี, อาจารย์เทวัญ ทรัพย์แสนยากร  ศิลปินวงการดนตรีระดับโลก และ คุณเอิร์ธ  สายสว่าง ประธานสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรมแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว

ตอกย้ำเที่ยวไทย วางใจไปกับช้างชูงวง กรมการท่องเที่ยวเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) นำสื่อมวลชนสัมผ...

โวยวายดอทคอม