วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567

แถลงข่าว “โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567”


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ ลานสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  พล.ต.ต.ณรงค์เดชศ์  ศักดิ์สมบูรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี  นางสาวปานัดฌา  ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี และนางไพรลิน นุ้ยปรี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกันแถลงข่าว "งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567”
ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2567 โดยงานนี้เป็นการร่วมมือกันในหลายส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี / ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี / เทศบาลเมืองอุทัยธานี และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีในขณะที่ นายเผด็จ  นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดสรรสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสนับสนุนในด้านอื่นๆ ...ในการจัด "งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567”  ในปีนี้ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2567 โดยงานนี้จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก โดยในงานนี้มีกิจกรรมหลัก ๆ คือ 

๑. ชิม ช้อป สินค้าเด่นของจังหวัดอุทัยธานี 

๒. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี

๓. ชมอุโมงค์ไฟเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

๔. ชมน้ำพุดนตรีที่ยิ่งใหญ่ตระการตา

๕. ช้อปไม่มีเบื่อกับคาราวานสินค้าราคาถูก

๖. ชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินนักร้องชื่อดังตลอด ๙ วัน ๙ คืน 

- ๑ เมษายน พบกับ พี สะเดิด

- ๒ เมษายน พบกับ การแสดงรำเทิดพระเกียรติ

- ๓ เมษายน พบกับ ลิเกดังคณะ อดิเทพ ฟ้ารุ่ง

- ๔ เมษายน พบกับ ลิเกดังคณะ ซัน ยุ้งข้าวเรคคอร์ด

- ๕ เมษายน พบกับ ลิเกดังคณะ ลูกกบ เสียงหวาน

- ๖ เมษายน พบกับ ลิเกดังคณะ รวมดาว

- ๗ เมษายน พบกับ 7 Days Crazy (เซเว่นเดยส์ เครซี่)

- ๘ เมษายน พบกับ ทราย The gentlemans 

- ๙ เมษายน พบกับ ศิลปินราชินีสาวดอกหญ้า ต่าย อรทัย
ในขณะที่ พล.ต.ต.ณรงค์เดชศ์  ศักดิ์สมบูรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า จังหวัดอุทัยธานีได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนกลุ่มองค์กรต่างๆเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเที่ยวงานและชาวจังหวัดอุทัยธานี มีความสุข และเกิดประโยชน์สูงสุด ทางตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี มีการดำเนินงานได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ และสถานที่จัดงาน ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ทางเราได้เตรียมเจ้าหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยตลอดการจัดงาน รับรองได้ว่านักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมในงานของเราได้รับความสะดวกสบายแน่นอน ในขณะที่ นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน /ร้านค้า/กระตุ้นเศรฐกิจชุมชนจังหวัดอุทัยธานี โดยการนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพของจังหวัดอุทัยธานี มาจำหน่ายภายในงานให้พ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ ชมสินค้าที่ดีมีคุณภาพที่ได้ผ่านการพัฒนาและรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ภัณฑ์ การสร้างเรื่องเรื่องราวของสินค้า และมีมาตรฐานรับรองคุณภาพ และผลักดันด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและต่างชาติ ก็จะทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ดังนั้นหากได้มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและรวมไปถึงชาติอื่นๆที่จะเข้ามาท่องเที่ยว ก็จะทำให้เป็นการ เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง สร้างโอกาสและรายได้ให้กับจังหวัดและชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนและในขณะที่ นางไพรลิน นุ้ยปรี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า 


ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด และ ภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี เป็นองค์กรภาคเอกชน มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดแผนการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในด้านของการประสานงานอย่างมีระบบระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเข้าด้วยกัน ส่งเสริมให้มีการอนุรักษณ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเอกลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานี และมีระบบการรับรองคุณภาพ ระบบมาตรฐาน และระบบป้องกันคุณภาพของธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนักท่องเที่ยว รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร การจัด "งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567”

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2567 ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) จังหวัดอุทัยธานี ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสมาชิก และบุคคลประชาชนทั่วไป ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ล่องห่วง ชมตะวัน ฟังเพลง ณ แม่ฮ่องสอน (Wonder Festiva at Mae Hong Son)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ล่องห่วง ชมตะวัน ฟังเพลง ณ แม่ฮ่องสอน (Wonder Festiva at Mae Hong Son) ...

โวยวายดอทคอม