วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

​วิริยะประกันภัย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อส่งเสริมให้คนขับรถดีมีวินัย “2+ Good Drive”

 ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “ประกันรถ 2+ Good Drive” เงื่อนไขพิเศษ “ขับรถดี ไม่มีเคลม การันตีคืนเงิน”

​วิริยะประกันภัย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อส่งเสริมให้คนขับรถดีมีวินัย “2+ Good Drive” ด้วยเงื่อนไขพิเศษ “ขับรถดี ไม่มีเคลม” การันตีคืนเงิน 30%! เพิ่มเติมความคุ้มครองภัยก่อการร้าย ภัยโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถ เผยเป็นความคุ้มครองที่เกิดจากการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่นำมาวิเคราะห์ จึงทำให้ลงลึกไปถึงพฤติกรรมผู้ขับรถได้ ทั้งนี้ 2+ Good Drive เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสังคม ไม่เน้นเรื่องเป้าหมายยอดขาย
​นายสุรชัย ไตรวิทยางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ทุกความเสี่ยงภัย เราพร้อมเคียงข้างคุณ” โดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูล (Data Driven) จากฐานลูกค้าที่มีมากกว่า 8 ล้านกรมธรรม์ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของวิริยะประกันภัย นำมาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อคิดค้น พัฒนา ปรับปรุง และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และความเสี่ยงภัย ทั้งในส่วนของความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในส่วนของการรับประกันภัยด้านรถยนต์ ซึ่งถือเป็นพอร์ตหลักของวิริยะประกันภัยนั้น บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของผู้ขับขี่รถยนต์ ซึ่งให้ความคุ้มครองที่แตกต่าง กันไป

​ในปีนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้เอาประกันภัยที่มีประวัติดี (Good Drive) กล่าวคือ ขับรถดี ไม่เกิดอุบัติเหตุ โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นการตอบแทนและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ขับขี่รถยนต์ ขับรถดีมีวินัย เพื่อลดอุบัติเหตุ และความสูญเสียทางเศรฐกิจต่อสังคมโดยรวม โดยบริษัทฯ ใช้ฐานข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่มาวิเคราะห์วิจัย พบว่ากลุ่มผู้เอาประกันภัยที่เลือกใช้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประเภท 5 (2+, 3+) ซึ่งบริษัทฯ รับประกันภัยเป็นจำนวนมาก โดยจากการวิจัยข้อมูลพบว่า ผู้เอาประกันภัยในกลุ่มนี้ไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมฝ่ายประมาทหรือเรียกง่าย ๆ ว่าไม่มีเคลม หรือมีเคลมแต่เป็นฝ่ายถูกมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน
​นายสุรชัย เปิดเผยต่อไปอีกว่า ถ้าใช้วิธีการกำหนดเบี้ยในรูปแบบเดิม คือ การกำหนดจากความเสี่ยงของรถแต่ละยี่ห้อแต่ละบริษัท จะไม่เป็นธรรมต่อผู้เอาประกันภัยกลุ่มนี้ เพราะต่อให้ขับรถดีมีวินัย ไม่เคยเคลมประกันเลยตลอดอายุกรมธรรม์ ต่อเมื่อถึงเวลาต่ออายุกรมธรรม์ใหม่ ผู้เอาประกันภัยในกลุ่มนี้ยังคงต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราเดียวกับผู้เอาประกันภัยที่มีการเรียกร้องสินไหมฝ่ายประมาทหรือที่เรียกง่าย ๆ ว่าฝ่ายผิด

“บริษัทฯ เล็งเห็นถึงภาระร่วม…
“บริษัทฯ เล็งเห็นถึงภาระร่วมของผู้เอาประกันภัยที่มีประวัติไม่เคยเคลมประกันเลยตลอดอายุกรมธรรม์ผนวกกับความต้องการที่จะส่งเสริมให้คนขับรถดีมีวินัยดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “2+ Good Drive” ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระเบี้ยประกันภัย ซึ่งประเมินว่าน่าจะสามารถลดภาระของผู้เอาประกันภัยให้ต่ำกว่าเบี้ยประกันภัย 2+ ทั่วไปโดยเฉลี่ย 12% และรวมไปถึงการเพิ่มเติมความคุ้มครองให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัยมากยิ่งขึ้น”

สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ “2+ Good Drive” นายสุรชัย เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์ “2+ Good Drive” ให้ความคุ้มครองหลักเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ 2+ มาตรฐาน แต่จะมีความแตกต่างเป็นเงื่อนไขพิเศษอยู่ตรงที่ ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมฝ่ายประมาทระหว่างปี บริษัทฯ จะคืนเงินให้ทันที 30% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไป และจะจ่ายคืนภายใน 15 วัน นับจากวันหมดอายุกรมธรรม์ นอกจากนี้กรมธรรม์ฉบับนี้ยังเพิ่มเติมความคุ้มครองภัยก่อการร้ายตามทุนประกันภัย และความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์จากการโจรกรรมในวงเงิน 10,000 บาทอีกด้วย


“ผลิตภัณฑ์ประกันใหม่ที่บริษัทฯ ออกมาให้ความคุ้มครองนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งเป้าหมายในการขายไว้แต่อย่างใด แต่เป็นการทำตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) เพื่อมุ่งหวังที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ เป็นแรงจูงใจให้ผู้คนในสังคมขับขี่รถอย่างมีวินัย แน่นอนเมื่อทุกคนขับรถดีมีวินัย อุบัติเหตุทางท้องถนนก็จะเกิดขึ้นน้อยลงตามไปด้วย และแน่นอนว่าความสูญเสียที่คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณราว 5 แสนล้านบาทต่อปี ย่อมลดลงตามไปด้วย” นายสุรชัยกล่าวในที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรรมการทึ่ง!!! นักออกแบบทั่วโลก ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สูงถึง 890 ผลงาน

ร่วมประชันศักยภาพภายใต้โจทย์ที่ Enchanted Hues - Unlocking the Secrets of Primary Colors Theory กรุงเทพ 11 มิถุนายน 2567: โครงการประกวดอออกแ...

โวยวายดอทคอม