วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ช่อง 3 เปิดโครงการ CH3 News Creator Program รุ่น 2 ฝึกอบรมนักสื่อสารมวลชนคลื่นลูกใหม่

ช่อง 3 หรือ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ CH3 News Creator Program รุ่น 2 ฝึกอบรมนักสื่อสารมวลชนผู้มีใจรักในงานข่าว เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการทำงานในสายงานข่าว สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ก้าวเข้าสู่อาชีพการทำงานข่าวในอนาคต เริ่มทำการฝึกอบรมภาคทฤษฏีเป็นเวลา 7-8 วัน ตั้งแต่ วันที่ 2 ถึง 10 สิงหาคม 2566 และเริ่มฝึกภาคปฏิบัติกับ 4 โต๊ะข่าวหลักของ ช่อง 3 ตั้งแต่ วันที่ 11 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เมื่อจบหลักสูตรสมบูรณ์จะได้รับมอบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองความสำเร็จ ซึ่งได้เปิดการอบรมไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2566 โดยมี ดร.อัครพล วีรวงศ์, นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย,  นางเบ็ญจวรรณ วงศ์วิไล และ นายวีรพล ชัยประกิจ ร่วมงานในวันเปิดอบรม ณ อาคารมาลีนนท์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ล่องห่วง ชมตะวัน ฟังเพลง ณ แม่ฮ่องสอน (Wonder Festiva at Mae Hong Son)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ล่องห่วง ชมตะวัน ฟังเพลง ณ แม่ฮ่องสอน (Wonder Festiva at Mae Hong Son) ...

โวยวายดอทคอม