วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

รองปลัดดีอีเอส เปิดเวทีประชุมสภาบริหารของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 2566


วันนี้ (18 สิงหาคม 2566) ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมสภาบริหารของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian-Pacific Postal Union Executive Council: APPU EC) ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2565 เพื่อพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ การจัดตั้งคณะทำงานร่วม งบการเงินของสหภาพ ภายใต้สภาบริหาร และประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่จะมีการนำเข้าสู่การประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์วาระพิเศษ อาทิ การขยายบทบาทของภาคไปรษณีย์ไปยังอุตสาหกรรมอื่น การตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคไปรษณีย์ กำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
นอกจากนี้ ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าพบหารือกับ
Mr. Vineet Pandey ตำแหน่ง Secretary to the Government of India และคณะผู้แทนประเทศอินเดีย เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการปรับตัวของธุรกิจไปรษณีย์ ทั้งนโยบายการขยายจำนวนที่ทำการไปรษณีย์เพื่อให้เข้าถึงประชาชนพื้นที่ห่างไกล และการจ้างคนในท้องถิ่นเป็นพนักงานไปรษณีย์นำจ่ายใ
นพื้นที่ รวมไปถึงการปรับใช้ระบบต่าง ๆ ด้วยดิจิทัลเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้บริการอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าร่วมในการหารือดังกล่าวด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

Head & Shoulders ได้ฉลองแชมพูขจัดรังแคสูตรใหม่

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะอันดับต้น ๆ หนีไม่พ้น “ปัญหารังแค” ที่กวนใจแบบไม่พัก และเมื่อแก้ปัญหาด้วยการใช้แชมพูขจัดรังแค ก็...

โวยวายดอทคอม