วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566

ฉลอง 90 ปี พุทธสมาคมฯ มอบรางวัล ‘โพธิ์ทองคนต้นแบบ’ เชิดชูผู้อุทิศตนเพื่อพุทธศาสนา

อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ อุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 52 ภายใต้งานครบรอบ  “90 ปี แห่งความยั่งยืน ร่มเย็นเป็นสุข เจริญด้วยธรรมะ ณ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ”โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง “พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ” และมอบรางวัล “โพธิ์ทองคนต้นแบบ” เพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแด่ผู้อุทิศตนแด่พระพุทธศาสนาตลอดจนผู้มีอุปการคุณต่อสมาคม

คนต้นแบบ : พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นประธานมอบโล่"โพธิ์ทอง...คนต้นแบบ"
ให้ อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ อุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในโอกาสงานฉลองครบรอบ 90 ปี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่อง 3 ส่งมอบถุงมือยางเกรดพรีเมี่ยม ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองเตย

            บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา ส่งมอบถุงมือยางเกรดพรีเม...

โวยวายดอทคอม