วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

รฟฟท. จัดโครงการ CSR “สายสีแดง ห่วงใย สุขอนามัยชุมชน”

ณ ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จัดโครงการ CSR “สายสีแดง ห่วงใย สุขอนามัยชุมชน” จัดศูนย์บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ และมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 12 คัน ให้แก่ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง


นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมากว่า 12 ปี ได้จัดโครงการ CSR ในด้านต่างๆ มากมาย ซึ่งในครั้งนี้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชุมชนต่างๆ ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า รวมถึงมีความห่วงใยต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคภัยต่างๆ บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการ “สายสีแดง ห่วงใย สุขอนามัยชุมชน” ขึ้น ในวันที่ 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2566 รวมระยะเวลา 2 วัน ณ ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะ โดยในการจัดงาน ได้รับการสนับสนุนจากสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ซึ่งนำโดย พันตำรวจเอก อดิเรก ทองแกมแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชน หันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพและอนามัยมากยิ่งขึ้น ห่างไกลจากปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ รวมถึงมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น โดยจัดให้มีศูนย์บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ และจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยของแต่ละช่วงวัยแก่ประชาชน นอกจากนั้น ในโอกาสที่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ครบรอบการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 12 ปี บริษัทฯจึงได้มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 12 คัน ให้แก่ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง Call Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว

ตอกย้ำเที่ยวไทย วางใจไปกับช้างชูงวง กรมการท่องเที่ยวเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) นำสื่อมวลชนสัมผ...

โวยวายดอทคอม