วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563

กรมพัฒน์ฯ ชวนกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ ร่วม ประกวด “Thailand Franchise Award 2020”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล  เตรียมจัดงาน “Thailand Franchise Award 2020” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถของธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้สามารถก้าวไปสู่การแข่งขันทั้งในประเทศและเวทีการค้าระดับโลก


นายพูนพงษ์  นัยนาภากรณ์  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดเผยว่า  เมื่อเร็วๆ นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้หารือแนวทางการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ร่วมกับ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  หรือ EXIM Bank มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์

โดยจะร่วมกันจัดงาน “Thailand Franchise Award 2020: TFA 2020” เพื่อมอบโล่รางวัลให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค กำหนดเป็นประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท รวม 13 รางวัล คือ

ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมตามขนาดธุรกิจ 3 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ขนาดย่อมยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ขนาดกลางยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม
ประเภทที่ 2 รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม5 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์อาหารยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์เครื่องดื่มยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์บริการยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ค้าปลีกยอดเยี่ยมและรางวัลแฟรนไชส์การศึกษายอดเยี่ยม
ประเภทที่ 3 รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยม ที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 3 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์นวัตกรรมยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม
ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์แห่งปี รวม 2 รางวัล คือ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์แห่งปี และรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ดาวรุ่ง

“ธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด ต้องดำเนินกิจการในรูปแบบแฟรนไชส์ภายในประเทศไทย ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ทะเบียนนิติบุคคล เป็นธุรกิจที่มีภาพลักษณ์กิจการที่ดี มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของตลาดผู้บริโภค เมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว จะทำการคัดเลือกแฟรนไชส์ที่เหมาะสมให้ได้รับโล่รางวัล โดยจะจัดพิธีมอบรางวัล  “Thailand Franchise  Award 2020” ในเร็วๆ นี้ 

ขอเชิญชวนให้ธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจเข้าร่วมประกวด สมัครกันเข้ามาเยอะๆ เพื่อทดสอบศักยภาพว่าธุรกิจของท่านพร้อมที่จะเป็น The Best แล้วหรือยัง  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5953” รองอธิบดีกล่าวทิ้งท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รฟฟท. เฉลิมฉลองครบรอบ 13 ปี ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง

ด้วยการให้บริการรถไฟฟ้าตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า...

โวยวายดอทคอม