วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

เริ่มแล้ว !!! งาน"สืบสาน...สีสัน...สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 10" ช้อปงานหัตถศิลป์ราคาย่อมเยาว์

จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร และกลุ่มชุมชนหมู่บ้านดอนไก่ดี จัดงาน "สืบสาน... สีสัน...สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2563 ณ บริเวณย่านธุรกิจสร้างสรรค์ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้คำขวัญ เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ งามผุดผาด เบญจรงค์ดอนไก่ดี 
โดยมีนาย วีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด มีนางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายวิชัย แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลดอนไก่ดีและนางอุไร แตงเอี่ยม ประธานกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ร่วมงาน 


นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี เป็นชุมชนชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากวิทยากรชาวไทย - จีนโบราณ มาหลายชั่วอายุคนและทางจังหวัดก็ได้ให้การสนับสนุนชาวชุมชนในการสืบสานงานฝีมือแขนงนี้จากรุ่นสุ่รุ่นจนเป็นทที่รู้จักทั่วไปว่า เบญจรงค์ดีต้องที่ดอนไก่ดี พร้อมจัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10

โดยปีนี้ยังคงเน้นสร้างสรรค์รูปแบบผสมผสานระหว่างเครื่องเบญจรงค์ไทยกับไลฟ์สไตล์ โมเดิร์น ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและพลาดไม่ได้กับ Hightlight ของงานชุดเบญจรงค์ลวดลายไทยโบราณ ลายบัว , ลายนกเจ้าตาก , ลายเทพชุมนุม , ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ทอง , ชุดกาแฟลายไทยกนก ที่ทางคณะผู้จัดงานได้รังสรรค์ขึ้นมาจากแรงบันดาลใจ จากการอนุรักษ์หัตถศิลป์โบราณและความงดงามของธรรมชาติในฤดูร้อน"

นอกจากนี้ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้ชมและเลือกซื้อเครื่องเบญจรงค์ที่ล้ำค่าจากฝีมือคนในหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีแล้ว ยังมีสินค้า OTOP SME ผลิตภัณฑ์เซรามิก เครื่องลายคราม ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ผลผลิตทางการเกษตร และชมการสาธิตการผลิตสินค้าเครื่องเบญจรงค์ และสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นไทยอีกด้วย ซึ่งได้เปิดเป็นโฮมสเตย์ในรูปแบบบ้านไม้ทรงไทยบรรยากาศร่มรื่น ภายใต้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองจากชุมชน
รายละเอียดสอบถามได้ที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี โทร 034 - 473 - 480ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้วฤดูกาลผลไม้จากนิวซีแลนด์ “Made with Care New Zealand”

สร้างสรรค์ด้วยใจ นำผลไม้หลายชนิด สดใหม่จากนิวซีแลนด์ มาไว้ที่ตลาดไท ตลาดไท ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย...

โวยวายดอทคอม