วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

ไทยสมายล์ดูแลผู้โดยสารได้รับผลกระทบยกเลิกวันหยุดสงกรานต์สายการบินไทยสมายล์อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกวันหยุดสงกรานต์โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล์และเที่ยวบินร่วมการบินไทยที่ปฏิบัติการโดยสายการบินไทยสมายล์เฉพาะการเดินทางภายในประเทศสำหรับผู้ที่ออกบัตรโดยสารก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อเดินทางระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับเส้นทางเดิมหรือรหัสชั้นโดยสาร (RBD) เดิมในกรณีที่รหัสชั้นเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสารเดิมไม่มีที่ว่างในเที่ยวบินที่ต้องการเปลี่ยนผู้โดยสารจะต้องชำระส่วนต่างราคาและภาษี
2. การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าธรรมเนียมผู้โดยสารจะต้องชำระส่วนต่างราคาและภาษี
3. การเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางสำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้เดินทางสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 1ครั้งมีค่าธรรมเนียม 500 บาท
4. การคืนบัตรโดยสารสามารถคืนบัตรโดยสารตามเงื่อนไขของบัตรโดยสารและคืนเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMD) ซึ่งจะเป็นการเก็บยอดเงินของท่านไว้ใช้สำหรับการเดินทางในครั้งต่อไป
5. บัตรโดยสารแบบหมู่คณะค่ามัดจำต่างๆสามารถนำไปใช้ในภายหลังได้ (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี)
ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) 13 แห่งทั่วประเทศในเวลาทำการ, อีเมลcustomer.service@thaismileair.com หรือCall Center โทร 1181, 02-118-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้วฤดูกาลผลไม้จากนิวซีแลนด์ “Made with Care New Zealand”

สร้างสรรค์ด้วยใจ นำผลไม้หลายชนิด สดใหม่จากนิวซีแลนด์ มาไว้ที่ตลาดไท ตลาดไท ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย...

โวยวายดอทคอม