วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กลับมาอย่างยิ่งใหญ่กับการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมระหว่างประเทศ

sacit จัดประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมระหว่างประเทศ I.CCA. สู่ความก้าวไกลระดับโลกชิงเงินรางวัลกว่า 3 แสนบาท 

กลับมาอย่างยิ่งใหญ่กับการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมระหว่างประเทศ International Craft Creation Concept Award 2023 หรือ I.CCA. การออกแบบผลงานศิลปหัถตกรรมไทยที่พร้อมจะก้าวไกลระดับโลก ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) sacit เชิญชวนนักออกแบบ และกลุ่มผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรม เข้าร่วมโครงการประกวด I.CCA. ภายใต้แนวคิด “ Heritage Fusion: หลอมรวมรากศิลปะอันล้ำค่า” ตั้งแต่บัดนี้ – 25 มิถุนายน 2566


โครงการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมระหว่างประเทศ International Craft Creation Concept Award 2023 หรือ I.CCA. ถือได้ว่าเป็นโครงการประกวด ฯ ที่มุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอด และยกระดับผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบ และกลุ่มผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรม รวมถึงนักออกแบบรุ่นใหม่  ที่ sacit ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับในปี 2566 นี้ sacit ได้ส่งเสริม ต่อยอด และยกระดับ ผลงานศิลปหัตถกรรม โดยสนับสนุนนักออกแบบรุ่นใหม่ และกลุ่มผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรม ให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรม ประกอบด้วย เครื่องไม้ เครื่องสาน เครื่องทอ(ผ้า) เครื่องดิน เครื่องโลหะ เครื่องหนัง เครื่องกระดาษ เครื่องหิน รวมทั้ง สามารถนำเสนอเป็นการผสมผสานหลากหลายวัสดุ และเทคนิคแบบไม่เจอะจงบนผลงานศิลปหัตถกรรม ภายใต้แนวคิด “ Heritage Fusion: หลอมรวมรากศิลปะอันล้ำค่า “ 

โดยจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่มีกระบวนการ หรือเทคนิคเชิงช่างศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยี หรือวัสดุใหม่ ๆ หรือการพัฒนาลวดลาย รูปแบบ ให้เกิดเป็นผลงานนวัตศิลป์ร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ใช้สอย สามารถเข้าถึงคนยุคปัจจุบัน รวมถึงการนำเรื่องราวจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ให้เกิดแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ฝีมือผลงานศิลปหัตถกรรมไทย ประกอบด้วย

• รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินสด 150,000 พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัลผู้ชนะเลิศ International Craft Creation Concept Award 2023

• รางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับเงินสด 100,000 พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

• รางวัล popular Vote จะได้รับเงินสด 50,000 พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งแนวคิด และภาพร่าง (Skatch) ผลงานที่สร้างสรรค์ผ่านการวาดด้วยมือ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อการใช้งาน หรือการตกแต่ง (Decorative, Fashion, Lifestyle Products, Jewelry, Textiles, Art Piece, Innovation ฯลฯ) โดยจัดวางในรูปแบบ การนำเสนอ (Presentation)/ ศิลปะการจัดวาง (Installation Art) เพื่อให้งานมีความน่าสนใจ หรือแสดงออกในเชิงแนวคิด ติดตั้งผลงานบนพื้นที่ขนาดรวมไม่เกิน 2x2x3 เมตร (กว้างxยาวxสูง) ทั้งนี้ สามารถนำเสนอผลงานได้ตามความเหมาะสม จำนวน 1 ผลงาน หรือ มากกว่า 1 ผลงาน (Collection) 

โดยจัดให้มีลักษณะเหมือน หรือแตกต่างกันเพื่อจัดวางเป็นกลุ่มก็ได้ ซึ่งผลงานจะต้องสื่อถึงแนวคิด “Heritage Fusion: หลอมรวมรากศิลปะอันล้ำค่า “ ทั้งนี้ sacit จะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ฯ ให้แก่ผู้สมัครเข้าร่วมโครง ฯ ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 และ ตัดสินรอบแรก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งผลงานเข้าประกวดฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มิถุนายน 2566
ผ่านเว็บไซต์ www.sacit.or.th พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ผ่านลิงค์ Google Form: https://forms.gle/Mk1hzdkavRyKFE1W7 
หรือ ผ่านทางไปรษณีย์: สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
เลขที่ 59 หมู่ 4 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13290
วงเล็บมุมซอง (I.CCA. 2023)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สุกานดา ถิ่นฐาน (ผู้ประสานงานโครงการ)
โทรศัพท์: 086 564 4666
Email: contact.icca2023@
gmail.com


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย แอนด์ คอนเวนชั่น ขอมอบความสุขสดชื่นในหน้าฝน

" 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 " โปรโมชั่น 2 ต่อ ต่อที่ 1 ราคาห้องพักโปรโมชั่น`𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 แอ่วเหนือ..หน้าฝน สูดอากาศบริส...

โวยวายดอทคอม