วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียนรู้ ที่จะอยู่ด้วยกัน อย่างเป็นมิตร โดยทีมอสรพิษวิทยา ร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และภาคีเครือข่าย ได้จัดการฝึกอบรม “ การเผชิญเหตุและรับมือเมื่อพบเจอสัตว์มีพิษอย่างถูกวิธี (ขั้นพื้นฐาน) “ เพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมรับมือ...กับฤดูฝนที่กำลังจะเข้ามา  โดยมอบหมายให้ บริษัท TrekkingThailandTour  บริษัทนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดการอบรมในครั้งนี้ 

นำทีมโดยทีมงานอสรพิษวิทยาภาคอีสาน ,ทีมอาสาพิทักษ์งูปากช่อง-หมูสี,ทีมอาสาพิทักษ์งูสูงเนิน และทีมงาน Nick Wildlife  มาให้ความรู้และส่งมอบขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเราต้องประสบเหตุดังกล่าว
บรรยากาศในการฝึกอบรมเต็มไปด้วยความรู้,ความตื่นเต้น,และความสนุกสนานที่ทางวิทยากรได้นำความรู้ต่างๆมามอบให้งูต่างๆตัวแล้วตัวเล่าที่ทางทีมวิทยากรนำออกมาให้เรียนรู้กันล้วนเป็นงูที่นำมาจากบ้านเรือนประชาชนที่แจ้งมาทั้งสิ้น...ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัวเมื่อพบเจองู,การควบคุมและการดำเนินการป้องกัน,การปฐมพยาบาลเมื่อถูกงูกัดอย่างถูกวิธีและความรู้อีกหลายๆอย่างที่ทางทีมงานมามอบให้.....


ดำเนินการโดย 

นายวรุฬ  จิโนแสง ( เบียร์ ) : ประธานบริษัท TrekkingThailandTour ,
ที่ปรีกษาโครงการอสรพิษวิทยาภาคอีสาน

นายจักริน   นิลกำแหง ( อั๋น )  : ผู้ประสานงานโครงการอสรพิษวิทยาภาคอีสาน ,
อาสาพิทักษ์งูปากช่อง-หมูสี

นายอาทิตย์  โพธิ์ย้อย ( เดียร์ )  : ครูฝึกโครงการอสรพิษวิทยาภาคอีสาน ,
อาสาพิทักษ์งูสูงเนิน

และทีมงานอสรพิษวิทยาภาคอีสาน,อาสาพิทักษ์งูปากช่อง-หมูสี ,
อาสาพิทักษ์งูสูงเนิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว

ตอกย้ำเที่ยวไทย วางใจไปกับช้างชูงวง กรมการท่องเที่ยวเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) นำสื่อมวลชนสัมผ...

โวยวายดอทคอม