วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566

"งานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล" โครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและสถาบันทางด้านการเกษตร


กิจกรรมยกระดับผ้าทอจังหวัดหนองบัวลำภูสู่สากล (แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2023) "งานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล" ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1  
   
  วันที่ 13 มิถุนายน 2566  โครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและสถาบันทางด้านการเกษตร ให้มีความเข้มแข็ง นาย ศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ “งานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล”  มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาค ของจังหวัดหนองบัวลำภู ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

 นาย ศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชหารจังหวัดหนองบัวลำภู

การส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมยกระดับผ้าทอจังหวัดหนองบัวลำภูสู่สากล (แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2023) "งานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล" ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การเพิ่มช่องทางการตลาด ส่งผลให้ผู้ประกอบการ ของจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีโอกาส
ในการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมช่องทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภูจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง หลังจากต้องเผชิญปัญหาวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019             
การจัดงานครั้งนี้ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  จังหวัดหนองบัวลำภู  เข้าร่วมจำนวน 40 ร้านค้า ระยะเวลาในการดำเนินงาน 5 วัน ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กิจกรรมภายในงานพบกับ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และลุ้นรับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวัน และในวันสุดท้ายวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ลุ้นรับรางวัลสร้อยคอทองคำ
งานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล" ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 วันที่ 12-16 มิถุนายน 2566
ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธปท.ออกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 10 ล้านฉบับ เริ่มจำหน่าย 23 ก.ค.นี้

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำธนบัตรที่ร...

โวยวายดอทคอม