วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

“กฤษนะ ทัวร์ยกล้อ” ผู้เตรียมความพร้อมจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2023

ประชุมหารือ เตรียมความพร้อมจัดงาน “Thailand Friendly Design Expo 2023 : Health Innovation, MICE and Tourism for All  “กฤษนะ ทัวร์ยกล้อ” ผู้จัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2023 มาประชุมกับ “มาริสา สุโกศล” นายกสมาคมโรงแรมไทย และ “อรชร ว่องพรรณงาม” ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเมืองไมซ์ เพื่อทุกคน (MICE for All) เมืองท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Tourism for All) และเมืองอารยสถาปัตย์..เพื่อคนทั้งมวล (Friendly Design City for All) 

เตรียมพร้อม..พบกัน ในงาน “Thailand Friendly Design Expo 2023 : Health Innovation, MICE and Tourism for All  มหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7” เจาะลึกธุรกิจ สินค้า นวัตกรรม และบริการเพื่อสุขภาพ (Health) คุณภาพชีวิต อยู่ดีกินดี (Wellness) ท่องเที่ยว (Tourism) โรงแรม (Hotels) ธุรกิจไมซ์ (MICE) วันที่ 7-10 ธันวาคม 2566 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานฮาลาลที่ดีที่สุดในไทย “Thailand Halal Assembly 2023”

  สร้างพลัง..เปลี่ยนแนวคิดวิถีฮาลาลแบบเดิม   สู่ฮาลาลดิจิทัลเพื่อเข้าถึงฮาลาลได้มากขึ้น ผลักดันฮาลาลไทยยืนหนึ่งในตลาดโลก เปลี่ยนแนวคิดวิถีฮา...

โวยวายดอทคอม