วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สมาคมโรงเเรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุย

Happy - Healthy Phangan “เกาะแห่งพลังจันทรา”


เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 – สมาคมโรงเเรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน, ประชาชนชาวเกาะพะงัน, สเตย์ฟลายสตูดิโอ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุย
เชิญร่วมงาน Happy - Healthy Phangan “เกาะแห่งพลังจันทรา” 30 กันยายน 2566 เวลา 17.00 – 22.00 น. บริเวณลานตัวหนอน ท้องศาลา อำเภอเกาะพะงัน เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การสื่อความหมายอัตลักษณ์ของเกาะพะงัน ในมุมมองใหม่ เปิดประสบการณ์การเดินทาง ภายในเพื่อสุขภาวะองค์รวมและความยั่งยืน ของชีวิต สังคมและธรรมชาติ เพื่อนำมาซึ่งนักท่องเที่ยวคุณภาพและให้เกิดการกระจาย ราย
ได้อย่างยั่งยืน


คุณกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุย

นางสาวฉันทนา ลิ้มสุวรรณ นายกสมาคมโรงเเรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน

นางสาวฉันทนา ลิ้มสุวรรณ นายกสมาคมโรงเเรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน กล่าวว่า เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก กิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้สามารถดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก ให้มาเยือนเกาะพะงันเป็นเวลากว่า 35 ปี ทั้งนี้ เกาะพะงันยังมีธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ของป่า ภูเขา ทะเล หาดทรายและน้ำตกที่มหัศจรรย์ ชุมชนชาวพะงันยังมีวิถีชาวเกาะที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น ความเชี่ยวชาญ ที่หลากหลาย รวมถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน เหล่านี้ที่ทำให้เกาะพะงันคงมนต์เสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน มากขึ้นทุกปีเกาะพะงันยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนในมิติจิตวิญญาณและสุขภาวะองค์รวม (Spiritual, Wellness and Well-being) ยังจะเห็นได้จากการที่ผู้คนจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาค้นหาตัวตน และจิตวิญญาณอันล้ำลึก มาเรียนรู้ผ่านศาสตร์ และศิลป์ เยียวยาบำบัด รวมถึงเชื่อมโยงกับตัวเองผ่านเส้นทางแห่งจิตวิญญาณและธรรมชาติเพื่อสมดุลแห่งสุขภาวะองค์รวม 

“หลังวิกฤติโควิด-19 การดูแลสุขภาวะองค์รวม กายและใจเป็นทางเลือกที่สังคมโลกหันกลับมาใส่ใจมากขึ้น กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในเกาะพะงันจึงต้องการที่จะสร้างภาพความทรงจำและประชาสัมพันธ์เกาะพะงันในอีกมิติหนึ่ง นอกเหนือจากภาพเทศกาลฟูลมูนปาร์ตี้ เพื่อการท่องเที่ยวเกาะพะงันที่ยั่งยืน โดยมีสุขภาวะทางใจและกายที่สมดุล นอกจากนี้ยังสร้างให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผสมผสานความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันของชุมชนชาวพะงันให้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันวิถีชาวเกาะ เช่น วัฒนธรรม อาหาร ศิลปะการเเสดง ดนตรี ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีความเป็นเอกลักษณ์ ให้ประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งกระจายรายได้ให้ชุมชนเกาะพะงัน 
กิจกรรมในงาน Happy - Healthy Phangan “เกาะแห่งพลังจันทรา” ผู้ร่วมงานจะได้พบกับ (1) การแสดงดนตรีโดยศาสตร์ ปรับสมดุลด้วยความถี่เสียงและแสง (Sound Healing Journey) การฝึกลมหายใจ (Breathwork) รวมทั้งการเเสดงศิลปะ วัฒนธรรมไทย อาทิ รำโนราห์ รำตาลีกีปัด หนังตะลุง (2) วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพ (3) การสาธิตการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติและงานแสดงผลงานศิลปะแขนงต่างๆ ซึ่งกิจกรรมเพื่อสุขภาวะองค์รวมและจิตวิญญาณเหล่านี้ เป็นเพียงแค่ฉบับทดลองให้ลิ้มรส เพื่อนำไปสู่เทศกาล Awakenest Festival ในเดือนมกราคม 2567 ที่จะรวบรวมกิจกรรมแห่ง ศาสตร์และศิลป์ บำรุงกาย ใจ และจิตวิญญาณ เพื่อการสร้างสมดุลอย่างยั่งยืน ให้ตัวเอง ชุมชน และธรรมชาตินั่นเอง”  -นางสาวฉันทนา ลิ้มสุวรรณ กล่าว
ในโอกาสนี้ สมาคมโรงเเรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน, ประชาชนชาวเกาะพะงัน, สเตย์ฟลายสตูดิโอร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุย ได้จัดงาน Happy - Healthy Phangan “เกาะแห่งพลังจันทรา”  ในวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 17.00 – 22.00 น. บริเวณลานตัวหนอน ท้องศาลา อำเภอเกาะพะงัน ผู้สนใจสามารถติดต่อผู้ประสาน งานโครงการ : 083-829-5594, 063-246-4836

นางสาวฉันทนา ลิ้มสุวรรณ นายกสมาคมโรงเเรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย แอนด์ คอนเวนชั่น ขอมอบความสุขสดชื่นในหน้าฝน

" 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 " โปรโมชั่น 2 ต่อ ต่อที่ 1 ราคาห้องพักโปรโมชั่น`𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 แอ่วเหนือ..หน้าฝน สูดอากาศบริส...

โวยวายดอทคอม