วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ทีซีเอ็มซีจับมือวิศวะฯสังคีต สถาบันเทคโนฯลาดกระบัง มุ่งพัฒนานวัตกรรมลดมลพิษทางเสียง

ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (TCM Corporation Plc.) หรือ TCMC ประกาศลงนามหนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC)  เปิดเผยว่า บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในเรื่องการจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการ ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนวัตกรรมใหม่ ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผลิตภัณฑ์ซับเสียงที่บริษัทมีอยู่ ให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้เร็วขึ้น รวมถึงการนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตพรม เช่น ขนแกะ เส้นใย PET มาพัฒนาให้เป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งนอกจากจะสร้างคุณค่าให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์ ยังสามารถช่วยลดการปล่อยของเสีย และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากกระบวนการผลิตอีกด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ธรรมวาริน คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่บริษัททีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำมาใช้ รวมกับวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบริษัทผู้ผลิต จะสร้างความก้าวหน้าให้แก่อุตสาหกรรมวัสดุลดมลพิษทางเสียง สร้างความตระหนักรู้แก่สังคม และสร้างนักศึกษาให้เป็นบุคลากรคุณภาพที่จะสามารถส่งเสริมธุรกิจในด้านนี้ให้เติบโตอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างได้ต่อไปนอกจากการลงนามความร่วมมือ บริษัทยังได้จัดกิจกรรมประกวดการออกแบบผลงานด้านผลิตภัณฑ์อคูสติกส์ โดยประกาศรับผลงานจากนักศึกษาที่สนใจ ไม่จำกัดสถาบันและคณะหรือภาควิชา สามารถสมัครเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว เริ่มสมัครรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผลการตัดสินรอบแรกวันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยมีจำนวนเงินรางวัลรวม 1.2 แสนบาท

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rtacoustic.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 (2567)

คอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่” อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น...

โวยวายดอทคอม