วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โครงการติวออนไซด์ ภายใต้ชื่อ “ CGA ติวติดชัวร์ 2022 “


วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการติวออนไซต์ “CGA ติวติดชัวร์ 2022” ครั้งที่ 4 โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วย และมี ดร.ประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต  นายกสมาคมอัสสัมชัญ  ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  คณะกรรมการและที่ปรึกษาของสมาพันธ์ฯ และสมาคม ผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนอัสสัมชัญ ร่วมให้การตอนรับ ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 โรงเรียนอัสสัมชัญโครงการติวออนไซด์ ภายใต้ชื่อ “ CGA ติวติดชัวร์ 2022 “ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ และนักเรียนทั่วประเทศ ผ่านการถ่ายทอดสด ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 10 กันยายน 2565 และจะติวต่อเนื่องต่อไปในเทอมที่ 2 นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่น้อง ๆในการเผชิญข้อสอบแนวใหม่ของ TCAS 66 รวมถึงเกาะติดประชาสัมพันธ์การประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปให้ทราบ อาทิ กสพท. ประกาศเลื่อนวันสอบ TPAT1 จากเดือน มีนาคมปีหน้า มาเป็นเดือนธันวาคมปีนี้ เป็นต้น สำหรับการติวออนไซต์ในวันนี้ จะจัดติวตัวอย่างการสอบ TGAT แนวใหม่, แนะแนวการยื่น PORTFOLIO TCAS 66, และซักถาม โต้ตอบ ตะลุยทำโจทย์ร่วมกับติวเตอร์อย่างใกล้ชิด อันจะเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนและสร้างความบรรยากาศการเรียนร่วมกันที่สนุกสนาน ประกอบด้วยนักเรียนมัธยมชั้นปีที่ 4-6 ของโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยได้เริ่มออนไซต์ครั้งแรก ณ หอประชุมเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง


รมช.ศธ. กล่าวว่า การจัดการศึกษาในประเทศไทยเป็นที่ทราบกันดีว่าภาครัฐไม่สามารถจัดการสนับสนุนเด็กและเยาวชนทุกภาคส่วนให้เพียงพอหรือเท่าเทียมกัน อันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านทรัพยากร รัฐบาลจึงให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาเอกชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาคเอกชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านหลักสูตร ทุน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ตลอดจนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมคุณลักษณะที่จำเป็นและเหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียนได้ ทว่าตลอดระยะเวลาที่ตนได้ดำรงตำแหน่งและได้ปฏิบัติงานมา ตนได้ผลักดันนโยบายสำคัญหลายประการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชน โดยมีนโยบายที่ดำเนินการสำเร็จเป็นรูปธรรมไปแล้ว อาทิ การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” เพื่อให้บริการรูปแบบ เนื้อหา การจัดการเรียนการสอน ไว้ในคลังสื่อออนไลน์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเอกชน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วย สช. On Mobile  การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษในโรงเรียนเอกชน  การยกระดับคุณภาพการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ  การส่งเสริมกิจการลูกเสือในโรงเรียนเอกชน  การให้การช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบอุทกภัย รวมไปถึงการผลักดันในเรื่องสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้คุณครูโรงเรียนเอกชนจากเดิม 100,000 บาท/คน/ปี เป็น 150,000 บาท/คน/ปี อีกด้วย

สำหรับโครงการ CGA One Team ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หรือ CGA ซึ่งมีเครือข่าย14 โรงเรียน โดยการจัดการติวออนไลน์เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเครือสมาพันธ์ฯ และทั่วประเทศ เป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหา Learn from home แก่นักเรียนสำหรับปีที่มีภาวะของโรคระบาดโควิด-19 และยังได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อีกด้วย 

พร้อมกันนี้ได้กล่าวแสดงความชื่นชมต่อโรงเรียนอัสสัมชัญที่คณะตัวแทนนักเรียน SPACE AC สามารถคว้าแชมป์โลกได้ในการแข่งขัน USA CanSat competition 2022 และนำชื่อเสียง ความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทย โดยคณะนักเรียนทั้งสองคณะได้ทำการเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับผู้อำนวยการและคณะนักเรียนว่า “ศิษย์ดีก็เพราะครูดี ครูดีก็เพราะมีศิษย์ดี” ทั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำในการเรียนรู้และความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่สามารถพิสูจน์ความสามารถและผลงานผ่านเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติได้ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ ซึ่งได้มีการดำเนินการนำคณะนักเรียนดังกล่าวไปศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานต่าง ๆ ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อจะได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดต่อไป

หลังจากนั้น รมช.ศธ. ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่นักเรียนสามารถ ค้างแรมเพื่อทำผลงานได้  และเยี่ยมชมผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเช่น โครงงานประดิษฐ์วิทยาศาสตร์  ผลงานการจัดแผนการเรียน Digital And Technology  ผลงานการประดิษฐ์ Assumption College และ AC Metaverse เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

พบปะสังสรรค์ หลักสูตร สถาบันพระปกเกล้า กฏหมายมหาชน (ปรม.1) ประธานรุ่น

พบปะสังสรรค์ หลักสูตร สถาบันพระปกเกล้า กฏหมายมหาชน (ปรม.1) ประธานรุ่น พินิจ จันทร์สุรินทร์  โดยมี ไพรัช บูรพชัยศรี , ดร ถวัล รุยาพร ,ดร.ปิติ...

โวยวายดอทคอม