วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โครงการติวออนไซด์ ภายใต้ชื่อ “ CGA ติวติดชัวร์ 2022 “


วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการติวออนไซต์ “CGA ติวติดชัวร์ 2022” ครั้งที่ 4 โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วย และมี ดร.ประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต  นายกสมาคมอัสสัมชัญ  ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  คณะกรรมการและที่ปรึกษาของสมาพันธ์ฯ และสมาคม ผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนอัสสัมชัญ ร่วมให้การตอนรับ ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 โรงเรียนอัสสัมชัญโครงการติวออนไซด์ ภายใต้ชื่อ “ CGA ติวติดชัวร์ 2022 “ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ และนักเรียนทั่วประเทศ ผ่านการถ่ายทอดสด ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 10 กันยายน 2565 และจะติวต่อเนื่องต่อไปในเทอมที่ 2 นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่น้อง ๆในการเผชิญข้อสอบแนวใหม่ของ TCAS 66 รวมถึงเกาะติดประชาสัมพันธ์การประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปให้ทราบ อาทิ กสพท. ประกาศเลื่อนวันสอบ TPAT1 จากเดือน มีนาคมปีหน้า มาเป็นเดือนธันวาคมปีนี้ เป็นต้น สำหรับการติวออนไซต์ในวันนี้ จะจัดติวตัวอย่างการสอบ TGAT แนวใหม่, แนะแนวการยื่น PORTFOLIO TCAS 66, และซักถาม โต้ตอบ ตะลุยทำโจทย์ร่วมกับติวเตอร์อย่างใกล้ชิด อันจะเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนและสร้างความบรรยากาศการเรียนร่วมกันที่สนุกสนาน ประกอบด้วยนักเรียนมัธยมชั้นปีที่ 4-6 ของโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยได้เริ่มออนไซต์ครั้งแรก ณ หอประชุมเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง


รมช.ศธ. กล่าวว่า การจัดการศึกษาในประเทศไทยเป็นที่ทราบกันดีว่าภาครัฐไม่สามารถจัดการสนับสนุนเด็กและเยาวชนทุกภาคส่วนให้เพียงพอหรือเท่าเทียมกัน อันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านทรัพยากร รัฐบาลจึงให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาเอกชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาคเอกชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านหลักสูตร ทุน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ตลอดจนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมคุณลักษณะที่จำเป็นและเหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียนได้ ทว่าตลอดระยะเวลาที่ตนได้ดำรงตำแหน่งและได้ปฏิบัติงานมา ตนได้ผลักดันนโยบายสำคัญหลายประการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชน โดยมีนโยบายที่ดำเนินการสำเร็จเป็นรูปธรรมไปแล้ว อาทิ การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” เพื่อให้บริการรูปแบบ เนื้อหา การจัดการเรียนการสอน ไว้ในคลังสื่อออนไลน์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเอกชน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วย สช. On Mobile  การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษในโรงเรียนเอกชน  การยกระดับคุณภาพการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ  การส่งเสริมกิจการลูกเสือในโรงเรียนเอกชน  การให้การช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบอุทกภัย รวมไปถึงการผลักดันในเรื่องสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้คุณครูโรงเรียนเอกชนจากเดิม 100,000 บาท/คน/ปี เป็น 150,000 บาท/คน/ปี อีกด้วย

สำหรับโครงการ CGA One Team ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หรือ CGA ซึ่งมีเครือข่าย14 โรงเรียน โดยการจัดการติวออนไลน์เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเครือสมาพันธ์ฯ และทั่วประเทศ เป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหา Learn from home แก่นักเรียนสำหรับปีที่มีภาวะของโรคระบาดโควิด-19 และยังได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อีกด้วย 

พร้อมกันนี้ได้กล่าวแสดงความชื่นชมต่อโรงเรียนอัสสัมชัญที่คณะตัวแทนนักเรียน SPACE AC สามารถคว้าแชมป์โลกได้ในการแข่งขัน USA CanSat competition 2022 และนำชื่อเสียง ความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทย โดยคณะนักเรียนทั้งสองคณะได้ทำการเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับผู้อำนวยการและคณะนักเรียนว่า “ศิษย์ดีก็เพราะครูดี ครูดีก็เพราะมีศิษย์ดี” ทั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำในการเรียนรู้และความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่สามารถพิสูจน์ความสามารถและผลงานผ่านเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติได้ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ ซึ่งได้มีการดำเนินการนำคณะนักเรียนดังกล่าวไปศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานต่าง ๆ ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อจะได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดต่อไป

หลังจากนั้น รมช.ศธ. ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่นักเรียนสามารถ ค้างแรมเพื่อทำผลงานได้  และเยี่ยมชมผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเช่น โครงงานประดิษฐ์วิทยาศาสตร์  ผลงานการจัดแผนการเรียน Digital And Technology  ผลงานการประดิษฐ์ Assumption College และ AC Metaverse เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 (2567)

คอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่” อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น...

โวยวายดอทคอม