วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

“ครูโอ๊ะ”เปิด“มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

ปีการศึกษา 2565  ชื่นชม ทุกภาคส่วนผนึกกำลัง ทำให้การศึกษาเมืองปราจีนบุรี
มีมิติในการพัฒนาอย่างยอดเยี่ยม


เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.09 น. นางกนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" ปีการศึกษา 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี (สพป.) เขต 2​ โดยมี​ นายอนุชิต​ สังฆสุวรรณ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี​  นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นายสฤษดิ์​ บุตรเนียร​ ส.ส.ปราจีนบุรี​ เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ​ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงผู้นำท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ
นางกนกวรรณ​ กล่าวเปิดงานว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" ปีการศึกษา 2565 ซึ่งปราจีนบุรีเป็นบ้านเกิดของครูโอ๊ะ การจัดงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการศึกษาที่ครอบคลุมทุกมิติ ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จากการรับฟังรายงานจะเห็นได้ว่าการจัดงานมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการพัฒนาไปในหลายด้าน ทั้ง ด้านสติปัญญา ทักษะวิชาการ ทักษะฝีมือ ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ผลงานของครู และผลงานของนักเรียน ที่เกิดจากการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมไปถึงมีการประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ให้กับ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร ทำให้ผู้ปกครอง องค์กรภายนอกและภายใน ได้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนและพี่น้องประชาชนในทุกช่วงวัย มีชีวิตที่ดีมีความสุขในศตวรรษที่ 21 “ขอบคุณความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ที่ทำให้เห็นถึงการบูรณาการการจัดการศึกษา ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งในการช่วยกันพัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษาในทุกมิติ ขอชื่นชมโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำนิทรรศการมาจัดแสดง ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทำให้การศึกษาของปราจีนบุรีบ้านเรามีมิติในการพัฒนาอย่างยอดเยี่ยม และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปต่อยอดและพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

ในนามของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และครูโอ๊ะซึ่งเป็นลูกหลานชาวปราจีนบุรี ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนและลูกหลานของบ้านเรา ขอให้ทุกท่านได้รักษาในสิ่งที่ทำดีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอฝากถึงลูกๆนักเรียนทุกคน ขอให้มีความรับผิดชอบและตั้งใจศึกษาหาความรู้ หากท่านใดมีข้อเสนอแนะ สามารถส่งข้อความได้ที่ เฟสบุ๊ก “พี่โอ๊ะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ เพจ ”เราจะรักกันตลอดไป” นางกนกวรรณ กล่าว 


จากนั้น รมช.ศธ.ได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรม กว่า 20 บูธ อาทิ  กิจกรรมวิชาการ กีฬา งานฝีมือ งานศิลปะ เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว

ตอกย้ำเที่ยวไทย วางใจไปกับช้างชูงวง กรมการท่องเที่ยวเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) นำสื่อมวลชนสัมผ...

โวยวายดอทคอม