วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เปิดให้ชมแล้ว! นิทรรศการ"เพียรสาน...งานศิลป์"อวดโฉมงานหัตถศิลป์เครื่องจักสานละลานตา

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ขอเชิญชมนิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ อวดโฉมงานหัตถศิลป์ประเภทเครื่องจักสาน ภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทย ระหว่าง ๑๕ สิงหาคม - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการจัดแสดงงานจักสานในนิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 


ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ ประธานในงาน กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงทราบดีถึงทุกข์สุขของราษฎร จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพหัตถกรรมเสริมอาชีพเกษตรกรรม และหนึ่งในนั้นคืองานด้านการจักสาน ดังนั้น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงกำหนดจัดนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ให้ประชาชนทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้พระราชทานอาชีพที่มั่นคงแก่พสกนิกรชาวไทยและทรงส่งเสริมงานฝีมือของคนไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศการจัดแสดงในนิทรรศการ “เพียรสาน...งานศิลป์” ประกอบด้วย ๕ ส่วน คือ

ชั้นที่ ๑ แม่ของแผ่นดิน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน


ชั้นที่ ๒ แม่งาน
พบกับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการทรงงานจักสานแขนงต่าง ๆ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานงานศิลปาชีพให้แก่พสกนิกรจนก่อกำเนิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ชั้นที่ ๓ แม่ลาย

 เรียนรู้ขั้นตอนของการจักสาน และลวดลายที่หลากหลายจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นต้นแบบการพัฒนางานจักสานต่าง ๆ พร้อมรับชมการสาธิตงานจักสานโดยช่างฝีมือศิลปาชีพทุกวัน (เว้นวันพุธ) ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 


ชั้นที่ ๔ แม่ข่าย

 รู้ถึงพัฒนาการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเครือข่ายทั่วทุกภาคของประเทศ

 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ (รวม ๘ ครั้ง) อาทิ จักสานเบื้องต้น จักสานชนเผ่า พัดสานงานสร้างสรรค์ กระเป๋าสวยด้วยมือเรา สานเครื่องประดับจากเส้นลิเภา เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดเสวนาทางวิชาการ รวม ๔ ครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม, วันอาทิตย์ที่ ๔ และ ๑๘ กันยายน, วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.


ชั้นที่ ๕  แม่ศรีศิลป์

"แม่" คือ สตรีผู้ให้กำเนิด "ศรี" คือ ความดีงาม เจริญรุ่งเรือง "ศิลป์" ได้แก่ ผลงานที่ผลิตโดยช่างฝีมือ รวมความแล้ว "แม่ศรีศิลป์" หมายถึง พระผู้พระราชทานสิ่งอันเป็นมงคลแก่งานศิลปะ ที่ควรค่าแก่ความภูมิใจในความเป็นไทย  พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์จำหน่ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 

นอกจากนี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ยังได้สนับสนุนการผลิตสารคดี ชุด “เพียรสาน...งานศิลป์” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความสุขความสำเร็จของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพด้านงานจักสาน รวมทั้งสิ้น ๒๙ ตอน โดยเริ่มออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ที่ผ่านมา และสามารถติดตามได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ (NBT), สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV), สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV), สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV), สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN16, สถานีโทรทัศน์ TRUE4U, ช่องรายการของทรู วิชั่นส์ ๒๒ ช่อง และทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ

จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมนิทรรศการ “เพียรสาน...งานศิลป์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. (หยุดทุกวันพุธ) อัตราค่าเข้าชม บุคคลทั่วไป ๕๐ บาท/ท่าน นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ ผู้สูงอายุ ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๘๑-๕๓๖๐-๑  


“เพียรสาน...งานศิลป์ ตระการงานจักสาน ภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทย”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายยาผลิตภัณฑ์น้องใหม่ จากองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรมเปิดตัวสินค้าน้องใหม่ “ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสกัดจากน้ำมันเมล็ดกัญชงคุณภาพ” ด้วยคุณประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดกัญชงที่เราทราบกันดีอยู่แ...

โวยวายดอทคอม