วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ช่อง3 จัดโครงการ CH3 Young Journalist ครั้งที่ 1/2565 สร้างคนข่าวรุ่นใหม่ให้สังคมไทย


ช่อง 3 โดยสำนักบริหารทรัพยากรและสำนักข่าว จัดอบรมในโครงการ “CH3 Young Journalist ครั้งที่ 1/2565” สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักและใฝ่รู้ในงานข่าว ให้เป็นนักข่าวที่มีทักษะในงานข่าวครบทุกด้าน รองรับกับตลาดงานข่าวในปัจจุบัน รวมทั้งแบ่งปันความรู้และทักษะจากรุ่นพี่ฝ่ายข่าวที่มากประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานของสำนักข่าวให้มีความน่าสนใจอีกครั้ง โดยมีผู้สนใจสมัครร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และมีเพียง 15 คนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม ถือว่าเป็นรุ่นแรกของโครงการ จัดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2565 รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีจากวิทยากรในสำนักข่าว รวมทั้งการฝึกงาน 4 โต๊ะข่าวหลัก ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอาชญากรรม และการรายงานข่าว พร้อมได้รับประกาศนียบัตรเพื่อรับรองความสำเร็จ และมีโอกาสเข้ามาทำงานในฝ่ายข่าวของช่อง 3 อีกด้วย

​ช่อง 3 โดยสำนักบริหารทรัพยากรและสำนักข่าว จัดอบรมในโครงการ “CH3 Young Journalist ครั้งที่ 1/2565” สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักและใฝ่รู้ในงานข่าว ให้เป็นนักข่าวที่มีทักษะในงานข่าวครบทุกด้าน รองรับกับตลาดงานข่าวในปัจจุบัน รวมทั้งแบ่งปันความรู้และทักษะจากรุ่นพี่ฝ่ายข่าวที่มากประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานของสำนักข่าวให้มีความน่าสนใจอีกครั้ง โดยมีผู้สนใจสมัครร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และมีเพียง 15 คนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม ถือว่าเป็นรุ่นแรกของโครงการ จัดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2565 รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีจากวิทยากรในสำนักข่าว รวมทั้งการฝึกงาน 4 โต๊ะข่าวหลัก ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอาชญากรรม และการรายงานข่าว พร้อมได้รับประกาศนียบัตรเพื่อรับรองความสำเร็จ และมีโอกาสเข้ามาทำงานในฝ่ายข่าวของช่อง 3 อีกด้วยโดยช่อง 3 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมในโครงการ “CH3 Young Journalist ครั้งที่ 1/2565” ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ โดยมี ดร. อัครพล วีรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากร คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร คุณเบ็ญจวรรณ วงศ์วิไล บรรณาธิการบริหาร รวมทั้งบรรณาธิการข่าว และทีมข่าวช่อง 3 ร่วมงาน ในการนี้ ดร. อัครพล วีรวงศ์ กล่าวว่า การอบรม CH3 Young Journalist เป็นเส้นทางสายอาชีพให้แก่ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้งานด้านข่าว ขอให้ผู้เข้าอบรมอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ ตั้งคำถาม เพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพผู้สื่อข่าวไทย” โดยก่อนที่จะมีพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้เข้าอบรมได้นำผลงานข่าวที่ทำด้วยตนเองภายใต้หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ มานำเสนอในงาน อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า, หนึ่งวันกับผู้ว่าฯ ชัชชาติ, สำรวจตลาดกัญชาในอนาคต เป็นต้น โดยผลงานจะได้นำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของสถานี

​ช่อง 3 ในฐานะสื่อมวลชนชั้นนำของประเทศ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมจากการนำเสนอรายการ ละคร และรายการข่าวที่มีคุณภาพ รวมทั้งนำศักยภาพของความเป็นสื่อมวลชนที่ดี สร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคมไทยในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างคุณค่าให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงพาณิชย์ ดึงองค์กรเอกชนชั้นนำเสริมทัพ ปั้น Gen Z สู่การเป็นซีอีโอ

โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA)...

โวยวายดอทคอม