วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ก.ท่องเที่ยวและกีฬาจับมือกสทช. สร้างความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

บ่ายวันนี้ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการแถลงข่าวความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  

โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกันแถลงข่าว สร้างความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ของประเทศคลี่คลาย ขยายผลโครงการบริหารความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA   

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า โครงการ SHA เป็นโครงการที่กระตุ้นให้สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงสถานประกอบการและธุรกิจให้สอดคล้องกับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) นอกจากการที่ผู้ประกอบการนำเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยวมาตรฐานคุณภาพดีแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมพร้อมด้านมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการของตนเองอีกด้วย 

โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสร้างการรับรู้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนใช้สินค้าและบริการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างมั่นใจ 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ SHA จำนวน ๓,๘๐๘ ราย และผ่านการประเมินหรือ Checklist จำนวน ๑,๗๓๑ ราย ซึ่งตราสัญลักษณ์ SHA มีอายุ ๒ ปี โดยแนวทางความร่วมมือหลักกับ กสทช. จะมุ่งเน้นการขยายผลในการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการSHAร่วมกับผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายในการส่งข้อความสั้น (SMS Broadcasting) และ Travel Sim Card ณ ท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศไทยทุกแห่ง ส่งตรงไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้  ประชาสัมพันธ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย 

ทั้งนี้ จะดำเนินการจัดทำข้อความสั้นในเบื้องต้นก่อน ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ และภาษาจีน ตัวอย่างข้อความ เช่น เที่ยวทั่วไทย มั่นใจมาตรฐาน SHA www.thailandsha.com , เที่ยวไทยให้สนุก ทุกความมั่นใจไปกับ SHA www.thailandsha.com , Welcome to Thailand : SHA. Creating confidence while traveling in Thailand. เป็นต้น

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในฐานะที่ กสทช. เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน กสทช. มีความยินดีและความพร้อมในการร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถือเป็นมิติใหม่ในการฟื้นฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศหลังสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ของประเทศไทยคลี่คลาย 

ทั้งนี้ การส่งข้อความสั้น (SMS Broadcasting) และ Travel Sim Card ผ่านช่องทางผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายไปยังนักท่องเที่ยว เป็นการสื่อสารตรงจากภาครัฐไปยังนักท่องเที่ยวและประชาชนเพื่อเผยแพร่ข่าว ข่าวสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ นำไปสู่การตระหนักถึงการปฏิบัติตนของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ในอนาคตถ้ามีความร่วมมืออื่นใดที่จะดำเนินการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีความยินดี พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ กล่าวในตอนท้าย  ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้วฤดูกาลผลไม้จากนิวซีแลนด์ “Made with Care New Zealand”

สร้างสรรค์ด้วยใจ นำผลไม้หลายชนิด สดใหม่จากนิวซีแลนด์ มาไว้ที่ตลาดไท ตลาดไท ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย...

โวยวายดอทคอม