วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562

“The Simply Exceptional 2019 Gala Dinner” (เดอะ ซิมพลี เอ็กซ์เซปชั่นนอล 2019 กาลา ดินเนอร์)

งานกาลาดินเนอร์ที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทย
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Simply Exceptional”

เคานต์เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจเป็นเจ้าภาพสืบสานความสัมผัสระหว่างประเทศไทย-เบลเยียม-เลโซโท จัดงานใหญ่พร้อมโชว์เครื่องเพชรหายากมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท

เคานต์เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสืบสานความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานของ 3 ราชอาณาจักร “ไทย-เบลเยียม-เลโซโท” ภายใต้ชื่องาน “The Simply Exceptional 2019 Gala Dinner” (เดอะ ซิมพลี เอ็กซ์เซปชั่นนอล 2019 กาลา ดินเนอร์) งานกาลาดินเนอร์ที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Simply Exceptional”
มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยชื่อของมูลนิธิถูกตั้งขึ้นตามชื่อของเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ หรือชื่อจริงว่า กุสตาฟว์ รอแล็ง-ฌักแม็ง (Gustave Rolin-Jacquemyns) หรือที่รู้จักในนาม โรลังยัคมินส์ นักกฎหมายและนักการเมืองชาวเบลเยี่ยมที่เข้ามารับราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาราชการแผ่นดินทั่วไปสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ระหว่างปี พ.ศ. 2435-2444) ด้วยความสามารถรอบด้านและคุณูปการของโรลังยัคมินส์ที่มีต่อประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรให้โรลังยัคมินส์เป็นเจ้าพระยาอภัยราชา สยามานุกูลกิจ สกลนิติธรรมศาสตราจารย์ มหิบาลมหาสวาภักดิ์ ปรมัคราชมนตรี อภัยพิริยปรากรมพาหุ เป็นที่ปรึกษาราชการทั่วไป นับเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งชาวต่างชาติเป็นเจ้าพระยาเทียบชั้นเสนาบดี ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดทางราชการในสมัยนั้น มูลนิธินี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ ระลึกถึงคุณงามความดีรวมถึงผลงานของท่านที่มีต่อประเทศไทยไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์และเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรเบลเยียมและราชอาณาจักรไทย รวมถึงให้ความช่วยเหลือสังคม โดยที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีอนาคตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปของทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมทักษะความรู้และสร้างอาชีพ โครงการล่าสุดของมูลนิธิฯ คือ การก่อสร้างสนามฟุตบอลทั้งสนามในจังหวัดเชียงราย ซึ่งปัจจุบันได้สร้างงานให้เยาวชนคนหนุ่มสาวผู้ด้อยโอกาสจำนวนมาก
โดยได้รับเกียรติจาก สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 และสมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ แห่งเลโซโท เจ้าหญิงเลอา แห่งเบลเยียม พร้อมด้วย หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาท เสด็จเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีราชวงศ์จากราชอาณาจักรภูฏาน มาเลเซีย และสหพันธรัฐรัสเซีย เสด็จร่วมงาน พร้อมร่วมมือกับ Mouawad (โมอาว็าด) แบรนด์จิวเวลรี่ชั้นนำระดับโลกแห่งราชวงศ์ จัดแสดงเครื่องเพชรสุดล้ำค่าและหาชมยากที่สุดกับการรังสรรค์โดยช่างฝีมือไทย มูลค่ารวมกว่า 7,000 ล้านบาท ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้

เคานต์เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ กล่าวว่า “ประเทศไทย เบลเยียม และราชอาณาจักรเลโซโท ถือเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ประเทศไทยได้มีการนำเข้าอัญมณีรวมถึงเพชรดิบจากราชอาณาจักรเลโซโทเพื่อนำมาใช้ในการทำเครื่องประดับเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ เพราะเลโซโทมีเหมืองเพชรและอัญมณีที่มีคุณภาพสูงที่สุดในโลก ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 เคยขุดพบเพชรดิบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของโลก มีน้ำหนักรวมกว่า 911 กะรัต ส่วนประเทศเบลเยียมกับประเทศไทยนั้นมีสัมพันธภาพอันดีงามทั้งด้านการทูตและเศรษฐกิจ มายาวนานกว่า 151 ปี รวมถึงประเทศเบลเยียมที่มีเมืองแอนท์เวิร์ปซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรระดับโลก เพชรมากกว่า 85% มีการซื้อขายกันที่เมืองแห่งนี้ นอกจากนี้ยังได้นำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพราะเครื่องประดับจากประเทศไทยมีความงดงามผ่านการรังสรรค์จากช่างฝีมือไทยที่มีประณีต จนได้รับการไว้วางใจจากผู้บริโภคและ แบรนด์ต่างๆ ทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลกที่มาใช้บริการช่างฝีมือไทยในการสร้างสรรค์ผลงานจิวเวลรี่
ดังนั้น เพื่อการตอยย้ำความสัมพันธ์อันดีของทั้ง 3 ราชอาณาจักร เคานต์เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ 


จึงได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “The Simply Exceptional 2019 Gala Dinner” (เดอะ ซิมพลี เอ็กซ์เซปชั่นนอล 2019 กาลา ดินเนอร์) ซึ่งถือเป็นงานกาลาดินเนอร์ที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยเพื่อเฉลิมฉลองความสัมผัสที่มีมาอย่างยาวนาน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Simply Exceptional” โดยได้รับเกียรติจาก สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 และสมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ แห่งเลโซโท เจ้าหญิงเลา แห่งเบลเยียม พร้อมด้วย หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาท และที่พิเศษเพิ่มเติมคือมี ราชวงศ์จากราชอาณาจักรภูฏาน มาเลเซีย และสหพันธรัฐรัสเซีย เสด็จร่วมงานอีกด้วย


ภายในงานได้รวบรวมความพิเศษในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ดังกล่าว ผ่านแนวคิด “Simply Exceptional” ได้แก่ Exceptional Diamonds โดยร่วมมือกับ Mouawad (โมอาว็าด) แบรนด์จิวเวลรี่ชั้นนำระดับโลก จัดแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องเพชรสุดล้ำค่าและหาชมยากที่สุดในโลก มากกว่า 20 ชุด อาทิ ชุดเครื่องประดับ Mouawad Dragon Suite กับความพิเศษที่ประดับอยู่บนสร้อยคอ Dragon ซึ่งใช้เพชรสีเหลืองเข้มทรงกลมเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก หนัก 54 กะรัต ชุดเครื่องประดับ Mouawad Majestic มูลค่า 780 ล้านบาท โดยใช้เพชรที่ได้จากราชอาณาจักรเลโซโท และ Dynasty Ring ซึ่งเป็นเพชรที่ทำลายสถิติระดับโลกจากสหพันธ์รัฐรัสเซีย เป็นต้น โดยเครื่องเพชรที่นำมาจัดแสดงโชว์ทั้งหมดมีมูลค่ารวมกว่า 7,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมี Exceptional People การรวมตัวของบุคคลสำคัญในแวดวงสังคมไทยและระดับโลกมากมายที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานในครังนี้ และยังได้รับเกียรติจาก ดร.จารุวรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ ดร. จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร ขับร้องเพลงอันไพเราะ นอกจากนี้ ยังมี Exceptional Fashion and Beauty Show การแสดงพื้นเมืองร่วมกันระหว่าง ราชอาณาจักรไทย (ชาวอาข่า) และราชอาณาจักรเลโซโท โดยมีชาวอาข่า 9 ท่าน จากจังหวัดเชียงราย ร่วมกันกับนักเรียนชาวบาโซโท 9 ท่าน ตามด้วยการจัดแสดงแฟชั่นโชว์สุดคลาสสิค จากดีไซเนอร์ไทยชื่อดัง ธรณ ชัชวาลวงศ์ เจ้าของแบรนด์ TAWN C. (ธรณ.ซี) ที่มีผลงานโดดเด่นระดับโลก นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก Miss Lesotho 2019 ร่วมเป็นนางแบบกิตติมศักดิ์ เดินแบบในชุด “Dress of their dreams” หรือ ชุดในฝันของเด็กชาวเขา ที่ได้รับการออกแบบจากดีไซเนอร์ชื่อดัง วรวรรธน์ วราสถิรวัฒน์ เจ้าของ แบรนด์ Voravaj Bangkok ร่วมกับนักเรียนชาวไทยภูเขา จังหวัดเชียงราย โดยการร่วมมือกันออกแบบชุด ในครังนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนชาวไทยภูเขาที่มีใจรักด้านงานแฟชั่น ได้มาสัมผัสการสร้างสรรค์ผลงานจริง เพื่อสร้างประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในอนาคต ปิดท้ายด้วย Exceptional Food เมนูสุด พิเศษที่รังสรรค์ด้วยไข่ปลาคาเวียร์ในทุกเมนู”

สำหรับงาน “The Simply Exceptional 2019 Gala Dinner” (เดอะ ซิมพลี เอ็กซ์เซปชั่นนอล 2019 กาลา ดินเนอร์) จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ โดยได้รับเกียรติจากราชสกุลพร้อมด้วยบุคคลสำคัญของประเทศไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมงานอีกมากมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรรมการทึ่ง!!! นักออกแบบทั่วโลก ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สูงถึง 890 ผลงาน

ร่วมประชันศักยภาพภายใต้โจทย์ที่ Enchanted Hues - Unlocking the Secrets of Primary Colors Theory กรุงเทพ 11 มิถุนายน 2567: โครงการประกวดอออกแ...

โวยวายดอทคอม