วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผอ.กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ประจำปีงบประมาณ 64

นายสมใจ บุญอาจ ผู้อำนวยการกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสมใจ บุญอาจ ผู้อำนวยการกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการใช้จ่ายงบประมาณ และวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ 


จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนเพียงหลวง ๓ (บ้านเหมืองเเร่อีต่อง)ฯ จังหวัดกาญจนบุรี เยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ จำนวน ๓ ฐานกิจกรรม ดังนี้

     ๑. ร้าน Coffee and Bakery 

     ๒. เพียงหลวง ๓ บาร์เบอร์

     ๓. โฮมสเตย์ และ เต้นท์เช่า

ทั้งนี้ ได้ให้แนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เเก่คณะครูอาจารย์ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีนายธวัชชัย อาจมาก ปฏิบัติราชการเเทนผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๓ (บ้านเหมืองเเร่อีต่อง)ฯ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ

ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ลงพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง ๓ (บ้านเหมืองเเร่อีต่อง)ฯ จังหวัดกาญจนบุรี ห้องเรียนสาขาพระธาตุโบอ่อง เยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักกางมุ้ง ฝึกทักษะอาชีพการทำกล้วยฉาบ การชงชาเเละกาแฟ

ต่อมา ได้ลงพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง ๓ (บ้านเหมืองเเร่อีต่อง)ฯ จังหวัดกาญจนบุรี ห้องเรียนสาขาบ้านใหม่ไร่ป้า เยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ จำนวน ๖ ฐานกิจกรรม ดังนี้

     ๑. การถักสร้อยข้อมือ

     ๒. การทำกล้วยฉาบ 

     ๓. การปั่นด้าย ทอกระเป๋า และเสื้อ

     ๔. การปลูกผักกางมุ้ง

     ๕. การปลูกข้าวไร่

     ๖. ฝึกทักษะการตัดผม

ในการนี้ ได้นำสิ่งของบริจาค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี มอบให้โรงเรียนเพียงหลวง ๓ (บ้านเหมืองเเร่อีต่อง)ฯ จังหวัดกาญจนบุรี ห้องเรียนสาขาพระธาตุโบอ่อง และห้องเรียนสาขาบ้านใหม่ไร่ป้า เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด บริจาคเตียงสนาม และเครื่องนอน 250 ชุด

  อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด  สนับสนุน เตียงสนาม ฟูก ที่นอน และชุดเครื่องนอน 250 ชุด  ให้แก่โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบ...

โวยวายดอทคอม