วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า กรณีผู้เสียชีวิตเนื่องจากภัยพิบัติต่างๆ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับครอบครัวนางหน่อชิดี ประพาสจำรัส จำนวน 10,000 บาท ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ให้กับ ครอบครัวนางหน่อชิดี ประพาสจำรัส ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา การจ่ายเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีอยู่ทางจังหวัด บัญชีเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัด งานสังคมสงเคราะห์ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่าง ๆ กรณีที่มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากภัยพิบัติ รวมทั้งภัยจากฟ้าผ่า ให้พิจารณาจ่ายเงินบรรเทาความเดือดร้อน เฉพาะหน้า รายละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
 

สำหรับนางหน่อชิดี ประพาสจำรัส อายุ 58 ปี เป็นราษฎรบ้านห้วยกองเป๊าะ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจ และสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้การช่วยเหลือจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2665

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย แอนด์ คอนเวนชั่น ขอมอบความสุขสดชื่นในหน้าฝน

" 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 " โปรโมชั่น 2 ต่อ ต่อที่ 1 ราคาห้องพักโปรโมชั่น`𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 แอ่วเหนือ..หน้าฝน สูดอากาศบริส...

โวยวายดอทคอม