วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท สถาบันปัญญาไท IDI

สำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้เรื่องสมุนไพร เพื่อประกอบวิชาชีพ หลังวิกฤติ  ไวรัส โคโรน่า 19

พ.ท. (แพทย์แผนไทย) สมบัติ ไตรศรีศิลป์ ได้จัดตั้งโรงเรียนพัฒนาปัญญาไทขึ้นเพื่อ ดำเนินการสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรม เภสัชกรรม ผดุงครรภ์ และเปิดให้บริการนวดแผนไทยเพื่อการรักษา ควบคู่ไปกับการใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้าน

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2547 จนถึงวันนี้  สิบกว่าปีแล้ว และ ยังมองเห็นว่า ทุกอย่างตามหลักการความรู้ของแพทย์แผนไทยสามารถตอบคำถามได้ในเชิงวิทยา
ศาสตร์  ได้จึงตั้งปณิธานว่าจะนำการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับไปสู่ความเป็นสากล
จึงได้ร่วมวางหลักสูตร จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่ผู้สนใจศาสตร์แพทย์แผนไทย รวมถึงการรักษาเยียวยาผู้มีอาการเจ็บป่วย (ที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ) เช่น โรคเบาหวาน ความดัน โรคเกี่ยวกับตับ ไต หัวใจ ฯโดยเฉพาะอาการเจ็บปวด เมื่อยล้า กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อมีปัญหา มือเท้าชา อัมพฤกษ์ อัมพาต เพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษามีอาการดีขึ้นจนหายเป็นปกติ

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท เปิดหลักสูตรสอนดังนี้
สาขาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เรียน 6 เดือน
เรียนการนวดไทยเบื้องต้น นวดเท้า และการนวดรักษาโรคพื้นฐาน 12 โรค

สาขาผดุงครรภ์ เรียน 1 ปี
ศึกษาเรื่องการตั้งครรภ์ ก่อนและหลังตั้งครรภ์ เรียนจบสอบใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยผ่าน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เช่น สามารถประกอบอาชีพด้านผดุงครรภ์ได้อย่างถูกต้อง สามารถเป็นครูสอนแพทย์แผนไทยสาขาผดุงครรภ์ไทยได้ตามกฎหมายวิชาชีพแพทย์แผนไทย ตามกฏ ระเบียบ ของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

นักศึกษาแพทย์ปัจจุบันจากประเทศจีน ศึกษาดูงานแพทย์
สาขานวดไทย เรียน 2 ปี ศึกษาเรื่องการนวดแผนไทย การรักษาคนป่วยด้วยวิธีการนวดแผนไทย เรียนจบสอบใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยผ่าน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ดังนี้ สามารถประกอบวิชาชีพในการนวดแผนไทย และสามารถเป็นครูสอนแพทย์แผนไทยได้ตามกฎหมายวิชาชีพแพทย์แผนไทย ตามกฏ ระเบียบ ของสภาวิชาชีพการแพย์แผนไทย

สาขาเภสัชกรรมไทย เรียน 2 ปี
ศึกษาเรื่องสมุนไพร การใช้สมุนไพรในการรักษาโรค เรียนจบสอบใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยผ่าน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ดังนิ้ สามารถประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
และเปิดร้านขายยาสมุนไพร รวมถึง  สามารถเป็นครูสอนแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทยได้ตามกฎหมายวิชาชีพแพทย์แผนไทย ตามกฏ ระเบียบ ของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

สาขาเวชกรรมไทย เรียน 3 ปี 
เรียนเรื่องการรักษา วินิจฉัยโรค การตรวจโรค จากคำภีร์ต่างๆ เรียนจบสอบใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยผ่าน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ดังนี้  ประกอบอาชีพแพทย์แผนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยได้อย่างถูกกฎหมาย สามารถเป็นครูสอนแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทยได้ตามกฎหมายวิชาชีพแพทย์แผนไทย ตามกฏ ระเบียบ ของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรนวดแผนไทย
แยกเป็นหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย เยี่ยมชม พศ.2014
ใช้บริการตรวจสุขภาพ สามารถติดต่อได้ที่ เลขที่ 49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร 053-200300 หรือ 064-9974749


เครดิตภาพ :  เวิร์คพอยท์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้วฤดูกาลผลไม้จากนิวซีแลนด์ “Made with Care New Zealand”

สร้างสรรค์ด้วยใจ นำผลไม้หลายชนิด สดใหม่จากนิวซีแลนด์ มาไว้ที่ตลาดไท ตลาดไท ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย...

โวยวายดอทคอม