วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

“รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา...เพื่อโลก” กับงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8

คึกคักตั้งแต่วันแรก!! งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8  เพื่อเรา...เพื่อโลก” ผู้บริโภคแฮบปี้ ได้ช้อปทั้งผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และความรู้ดีๆ ในงานเดียว  เข้างานฟรี!!!...17-19 ก.พ.นี้ ที่สวนสามพราน จ.นครปฐม


กระแสตอบรับดีเกินคาด งาน“รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา...เพื่อโลก” กับงานสังคมสุขใจ        ครั้งที่ 8 บรรยากาศคึกคักตั้งแต่วันแรก คนรักสุขภาพให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ด้านพ่อค้าแม่ค้าตลาดสุขใจและเกษตรกรจากเครือข่ายทั่วประเทศ ยกทัพสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพดีมาให้ช้อปเพียบ ทั้ง ข้าว ผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูป อาหารปรุงสด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ชา กาแฟ โกโก้ งาน Art & Craft ต่างๆ และกิจกรรมความรู้ที่น่าสนใจอีกมากมายจากเวทีเสวนา บูธนิทรรศการ อีกทั้ง มีเกษตรกรอินทรีย์ต้นแบบ หรือ Organic Heroes 19 คน ที่ยินดีถ่ายทอดความรู้ และบอกเล่านวัตกรรม เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ แบบไม่มีกั๊ก เรียกว่ามางานเดียวเที่ยวคุ้ม

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานพิธีเปิดงาน “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา...เพื่อโลก” กับงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 กล่าวว่า ภายหลังสถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคมในทุกด้านเราทุกคนได้เรียนรู้เรื่องการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดการขับเคลื่อนสังคมในรูปแบบใหม่ๆ ยิ่งเห็นได้ชัดว่าผู้คนให้ความสนใจการพึ่งพาตัวเอง เรื่องของสุขภาพองค์รวมมากขึ้น ทำให้ความต้องการอาหารอินทรีย์เติบโตอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงเกิดกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์รายใหม่เพิ่มขึ้น นับเป็นโอกาสอันดีที่ในงานนี้ คนในห่วงโซ่อาหารอินทรีย์จากทั่วประเทศ ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ออกไปในวงกว้าง เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยได้มากขึ้น  


นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ กล่าวว่า  นอกจากจะเป็นการรวมพลังคนในห่วงโซ่สังคมอินทรีย์ที่ครบถ้วนมากที่สุด  คือมีทั้งเกษตรกรอินทรีย์ในเครือข่ายสามพรานโมเดลและจากเครือข่ายอื่นๆ ครอบคลุมทุกภาคของประเทศกว่า 200 ราย มาร่วมกันในงาน ที่พร้อมแชร์องค์ความรู้ต่างๆ  เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ ขั้นตอนการได้รับการรับรองอย่างมีส่วนร่วม  (PGS)  เทคนิคการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง การแปรรูป การลดต้นทุน และพึ่งพาตนเองได้   ที่สำคัญในงานนี้ยังมีการเปิดตัว “Organic Heroes” 19 คน ซึ่งมีประสบการณ์เฉพาะทางที่ได้รับคัดเลือกมาเพื่อเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรอินทรีย์สำหรับทุกคนที่สนใจ

ด้านนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีการจัดงานสังคมสุขใจขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครปฐมอย่างต่อเนื่องและมีเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์จากทั่วประเทศมารวมตัวกันในงานนี้ อันจะเป็นโอกาสให้เกิดการเชื่อมโยงและต่อยอดการขับเคลื่อน รวมถึงจุดประกายสร้างและขยายอาชีพใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนเกิดการขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรของท้องถิ่น รวมถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับไฮไลท์ของงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8  นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ กล่าวว่า  นอกจากจะเป็นการรวมพลังคนในห่วงโซ่สังคมอินทรีย์ที่ครบถ้วนมากที่สุด คือมีทั้งเกษตรกรอินทรีย์ในเครือข่ายสามพรานโมเดลและจากเครือข่ายอื่นๆ ครอบคลุมทุกภาคของประเทศกว่า 200 ราย มาร่วมกันในงาน ที่พร้อมแชร์องค์ความรู้ต่างๆ เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ ขั้นตอนการได้รับการรับรองอย่างมีส่วนร่วม (PGS) เทคนิคการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง การแปรรูป การลดต้นทุน และพึ่งพาตนเองได้ ที่สำคัญในงานนี้ยังมีการเปิดตัว “Organic Heroes” 19 คน ซึ่งมีประสบการณ์เฉพาะทางที่ได้รับคัดเลือกมาเพื่อเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรอินทรีย์สำหรับทุกคนที่สนใจ

คุณปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี กล่าวว่า  ททท.มีการผลักดันการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้การเดินทางมีความหมายกับชีวิต การเชื่อมโยงเรื่องอาหารอินทรีย์กับการท่องเที่ยว สอดคล้องกับประเด็นการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ที่สร้างคุณค่าให้กับตนเอง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ในงานนี้อยากชวนทุกคนมาที่บูธสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) ซึ่งมีการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวร่วมขับเคลื่อนสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. กล่าวว่า สสปน. ให้ความสำคัญและยินดีร่วมกับสามพรานโมเดล ในการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง   สำหรับกิจกรรม Business Matching ในปีนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงาน ได้รับความสนใจจากเกษตรกรอินทรีย์กว่า 30 ราย ที่ทำเรื่อง ข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ สินค้าแปรรูปสำหรับอุปโภคและบริโภค รวมถึงเรื่องการจัดการขยะและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Food Waste Management and Circular Economy) มาพบกับผู้ประกอบการธุรกิจ MICE รุ่นใหม่ ซึ่งเชื่อว่าจะนำไปสู่ความร่วมมือและเกิดนวัตกรรมความคิด นวัตกรรมอาหารใหม่ๆ ได้อีกมากมายงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8   จัดในพื้นที่สวนสามพราน บริเวณรอบๆ ตลาดสุขใจ และหมู่บ้านปฐม ซึ่งมีความร่มรื่น และสวยงาม   ภายในงานแบ่งเป็น 4 โชนกิจกรรม ได้แก่ โซน  A  สนุกกับการเลือกช้อปสินค้าเกษตรอินทรีย์จากตลาดสุขใจ สดจากไร่ ใหม่จากสวน สินค้าอาหารปรุงสด มีบูธความรู้วิชาการ นิทรรศการ จากหน่วยงานต่างๆ  เช่น คลินิกโรคพืช ม.เกษตรศาสตร์   ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพแมลง คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล และ Workshop การทำสบู่เหลวจากน้ำผึ้งชันโรง การทำสครับขัดตัวจากถั่วเขียว เป็นต้น

โซน B  มีสินค้าหลากหลาย จากเครือข่ายตลาดสีเขียว และบูธ TOCA Platform ที่ชวนทุกคนมามีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ สมัครสมาชิกรับ Earth Points 50 แต้ม นำไปแลกซื้อสินค้าและแลกรับโปรโมชั่นต่างๆ ภายในงาน และโซนนี้ยังได้เรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ อาหาร ขยะพลาสติก และร่วมสนุกไปกับ EVENTPASS application  ที่เปิดให้สมัครสมาชิก เล่นเกมส์ พร้อมลุ้นรับรางวัลอีกด้วย

โซน C ยังมีของดีให้ช้อป จากเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ ภายใต้ เซ็นทรัล ทำ วิสาหกิจเพื่อสังคม สปก.  ซึ่งมีทั้งของสด ของแปรรูป มากมาย  รวมถึงมีสินค้างาน Art & Craft สุดชิคให้ช้อป มีกิจกรรมสำหรับเด็ก เช่น สมุนไพรวัยซน DIY ทำกระเป๋าผ้าจากสีธรรมชาติ มีเวทีกิจกรรม เสวนาชวนคุยหัวข้อต่างๆ จากคนอินทรีย์ต้นแบบ  และ Organic Heroes 19 คน มาร่วมแบ่งปันความรู้  เช่น การปลูกผัก การทำสวนผลไม้ การทำปศุสัตว์ รวมถึงการแปรรูปต่างๆ นอกจากนี้มีกิจกรรม Workshop สนุกๆ เช่น สาธิตการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวจากบุก เป็นต้นทั้งการทำปัจจัยการผลิต การแปรรูป   งานนี้เป็นโอกาสให้เด็กได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชาวนา แบบได้ทดลองทำจริง เช่น ดำนา  สีข้าว ฝัดข้าว  และได้เจอ “ควาย”ตัวเป็นๆ ที่อยู่คู่กับชาวนาไทยมายาวนาน ซึ่งในยุคนี้หาชมได้ยากนัก

งานสังคมสุขใจ จัดขึ้นโดยมูลนิธิสังคมสุขใจ ภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุน จากองค์กรต่างๆ ทั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มมิตรผล PTTGC SCGP Rxv Wellness Village สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ ช่วยประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะวิทยุแห่งประเทศไทย ที่ยกทีมมาถ่ายจัดรายการสดกิจกรรมในวันงาน ให้ประชาชนทั่วประเทศ ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน 

งานสังคมสุขใจ เป็นงานประจำปี  หนึ่งปีมีครั้งเดียว  ปีนี้จัดต่อเนื่อง 3 วัน คือ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566
ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.


ผู้สนใจสามารถสอบถามโปรแกรมงานและข้อมูลการเดินทางได้ที่โทร. 034 322 588-93
หรือดูรายละเอียดที่ Facebook: งานสังคมสุขใจ สวนสามพราน https://www.facebook.com/SangkomSookjai


ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้วฤดูกาลผลไม้จากนิวซีแลนด์ “Made with Care New Zealand”

สร้างสรรค์ด้วยใจ นำผลไม้หลายชนิด สดใหม่จากนิวซีแลนด์ มาไว้ที่ตลาดไท ตลาดไท ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย...

โวยวายดอทคอม