วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สวส.มุ่งสร้างการรับรู้เรื่อง SE สู่สังคม ผ่านกิจกรรม “สังคมแห่งความสุข สังคมแห่งการพัฒนาด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม”

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ สร้างความรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “สังคมแห่งความสุข สังคมแห่ง การพัฒนาด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

นางนภา กล่าวว่า วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม เป็นธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หลักคือส่งเสริมการแก้ไขและพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันวิสาหกิจเพื่อสังคม ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจประเภทหนึ่งที่เป็น Trend ของโลก และสอดคล้องกับหลักคำว่า Sustainable Development Goal (SDGs), BCG (Bio-Circular-Green Economy), ESG (Environment – Social –Governance), SE - Social Enterprise ซึ่ง สำนักงานฯ มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจ เพื่อสังคม จะส่งผลต่อการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดการ และการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างมาก วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมจะเกิดความเข้มแข็ง สามารถดำเนินธุรกิจพร้อมกับการให้ความช่วยเหลือสังคม กลายเป็นการสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน 

นางนภา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จำนวน 222 กิจการ ซึ่งแต่ละกิจการมีจุดมุ่งหมายที่จะคืนกำไรสู่สังคม และสร้างสังคมที่มีความเกื้อกูล อุดหนุนซึ่งกันและกันถือเป็นการขับเคลื่อนระบบนิเวศของวิสาหกิจเพื่อสังคม ดังนั้นสำนักงานฯ จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “สังคมแห่งความสุข สังคมแห่งการพัฒนาด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอแนวคิดการทำวิสาหกิจเพื่อสังคมจากผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมต้นแบบ ได้แก่ คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, คุณพิเชษฐ โตนิติวงศ์ ผู้จัดการไปทั่ว บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และคุณนาวี นาควัชระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ ความเข้าใจกระบวนการทำธุรกิจของวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างใกล้ชิด

คุณพิเชษฐ โตนิติวงศ์ ผู้จัดการไปทั่ว บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 

คุณนาวี นาควัชระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด

คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 


คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กล่าวว่าDairy Home ผลิตออร์แกนิครายแรกในตลาด ต้องพยายามทำให้ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์  Dairy Home ในขณะที่งบประมาณมีไม่มาก  วันนี้เมื่อมีโอกาสทำความเข้าใจและถ่ายทอดให้คนเข้าใจว่าสิ่งที่ Dairy Home ทำมันคืออะไร และเป้าหมายของ Dairy Home การเป็นนมออร์แกนิครายเดียวในประเทศไทย ต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานการผลิตนมของประเทศไทยให้เป็นออร์แกนิค ถ้าเกษตรกรเห็นดีด้วยกับการทำนมออร์แกนิค สามารถเปลี่ยนได้  ไม่ต้องรอภาครัฐมาเปลี่ยนให้ พราะทันทีที่เปลี่ยน ประโยชน์จะตกอยู่กับผู้ผลิตเองโดยตรง


กิจกรรมในครั้งนี้นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดี ในการสื่อสารกับสังคมผ่านสื่อมวลชนและ การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ เข้าถึง และสร้างความเข้าใจถึงการทำธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม อันจะก่อให้เกิดสังคมแห่งความเกื้อกูล สังคมแห่งความสุข สังคมแห่งการพัฒนาด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป... นางนภา กล่าวทิ้งท้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ธปท.ออกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 10 ล้านฉบับ เริ่มจำหน่าย 23 ก.ค.นี้

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำธนบัตรที่ร...

โวยวายดอทคอม