วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

"พม.เดินหน้า สานสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง"

    

นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยมุ่งส่งเสริมการสร้างโอกาส การมีอาชีพ มีรายได้ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย อาทิ คนไร้ที่พึ่ง กลุ่มคนเปราะบาง และผู้ใช้บริการในสถานรองรับ ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม “ปฏิบัติการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และกิจกรรม “สถานประกอบการ 4 ภาคโดยบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า ตนได้มีโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ที่ได้รับโอกาสให้เข้าทำงานดูแลสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการสถานประกอบการ 4 ภาค ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่าง              กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กับ บริษัท พนาทัศน์ จำกัด 

“การออกไปปฏิบัติงานของผู้รับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ  พม. จะจัดรถรับ-ส่ง  และมีเจ้าหน้าที่ของสถานคุ้มครองฯ ไปดูแลด้วยทุกครั้ง ซึ่งจะได้รับรายได้วันละ 331 บาทต่อคน”

    ขอขอบคุณภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสแก่ผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองฯ นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างทัศนคติให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพและความสามารถของคนไร้ที่พึ่ง และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะส่งผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองฯ กลับไปใช้ชีวิตปกติ ร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป นายอนุกูล กล่าวในตอนท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว

ตอกย้ำเที่ยวไทย วางใจไปกับช้างชูงวง กรมการท่องเที่ยวเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) นำสื่อมวลชนสัมผ...

โวยวายดอทคอม