วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

“Thailand Halal Assembly 2022” สำเร็จยิ่งใหญ่

หลายพลังร่วมขับเคลื่อนงานฮาลาลไทย แสดงความเป็น “ฮาลาลเพชรประเทศไทย” สู่ระดับสากล 

ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ นานาชาติต่างชื่นชม การจัดสุดยอดงานฮาลาลที่ดีที่สุดในไทย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Thailand Halal Assembly 2022” ภายใต้แนวคิด “Soft Powering of Halal Science, Technology and Innovation” หรือ “พลังละมุนแห่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฮาลาล”รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานจัดงาน กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) ได้จัดงาน “Thailand Halal Assembly 2022” ภายใต้แนวคิด “Soft powering of Halal Science, Technology, and Innovation” หรือ “พลังละมุนแห่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฮาลาล” โดยปีนี้กลับมาสู่การจัดในรูปแบบ On-site อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานประกอบด้วยการประชุมหลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็น งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (The International Halal Science and Technology Conference (IHSATEC) 2022: the 15th Halal Science Industry and Business (HASIB)) Conference เป็นการประชุมที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 15 , การประชุมนานาชาติว่าด้วยมาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล (The 8th International Halal Standards and Certification Convention, IHSACC) และ นิทรรศการวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “Soft Powering of Halal Science, Technology, and Innovation” ซึ่งการจัดงานตลอด 2  วัน มีผู้เข้าร่วมงานจาก 38 ประเทศทั่วโลกกว่า 531 คนประเทศประกอบด้วย Thailand, India, Indonesia, United States of America, South Africa, Philippines, Malaysia, Italy, Spain, Ethiopia, Brazil, Singapore, Australia, Pakistan, France, Sri Lanka, Vietnam, Germany, Bosnia and Herzegovina, Russia, Trinidad and Tobago, Mexico, Uruguay, Taiwan, Saudi Arabia, Côte d'Ivoire (Ivory Coast), New Zealand, Jordan, United Arab emirates, Japan, Republic of Korea, Sudan, Nigeria, Algeria, Hong Kong, Republic of Yemen, Poland และUnited Kingdom

ซึ่งการจัดงาน Thailand Halal Assembly 2022 ในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เป็นการรวมตัวของแต่ละภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนงานฮาลาลไทยสู่ระดับสากล ได้รับการชื่นชมอย่างมากจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศถึงการจัดงานและความน่าสนใจของหัวข้อการประชุมและการมีส่วนร่วมถามตอบคำถามในการประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อไป และผู้สนใจข้อมูลต่างๆ หลังการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Thailand Halal Assembly 2022” ครั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ 02-218-1053 ต่อ 224 และ www.Thailandhalalassembly.com ,  Facebook : Thailand Halal Assembly

-รศ.ดร.วินัย กล่าวปิดท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 (2567)

คอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่” อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น...

โวยวายดอทคอม