วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิทยาศาสตร์ฮาลาลไทย กับงานฮาลาลที่ดีที่สุดในไทย “Thailand Halal Assembly 2022”

ดัน !! วิทยาศาสตร์ฮาลาลไทยสู่ Soft Power เพื่อสรรค์สร้างเศรษฐกิจกับงานฮาลาลที่ดีที่สุดในไทย “Thailand Halal Assembly 2022”การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

เตรียมพร้อม !! เปิดเวทีผลักดัน Soft power ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก ผ่านการจัดสุดยอดงานฮาลาลที่ดีที่สุดในไทย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Thailand Halal Assembly 2022” ภายใต้แนวคิด Soft Powering of Halal Science, Technology and Innovation ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทางออนไลน์ มุ่งหวังขับเคลื่อนกิจการฮาลาลของไทย สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสรรค์สร้างเศรษฐกิจไทยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและนำรายได้เข้าประเทศ 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานจัดงาน Thailand Halal Assembly 2022  กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานฮาลาลที่นับได้ว่าเป็นงานวิชาการฮาลาลที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Thailand Halal Assembly 2022” ภายใต้แนวคิด Soft Powering of Halal Science, Technology and Innovation ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2565
ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทางออนไลน์กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ครั้งที่ 15 (The International Halal Science and Technology Conference 2022 (IHSATEC) : The 15th Halal Science Industry and Business (HASIB)) ร่วมฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศมากกว่า 50 ท่าน และการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) การประชุมนานาชาติว่าด้วยมาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล ครั้งที่ 8
(The 8th International Halal Standards and Certification Convention, IHSACC) รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “Soft Powering of Halal Science, Technology, and Innovation” ทั้งนี้เพื่อผลักดัน Soft power ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก หวังขับเคลื่อนการพัฒนารากฐานงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านฮาลาล เพื่อผู้ใช้งานในภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการ การศึกษา ธุรกิจ อุตสาหกรรม สังคม ชุมชน ในปัจจุบันเพื่อก้าวสู่อนาคตยุคเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย รับรู้กันมาก่อนแล้วว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คือวิทยาการอันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมที่เด่นด้วยบุคลิกทางกายภาพอันสัมผัสได้ บ่งชี้ความเป็น “พลังกร้าน” (Hard Power) อย่างเด่นชัด เมื่อหลอมรวมความเป็นฮาลาลเข้าไว้ภายใน ความกร้านเหล่านั้นกลับถูกแต่งแต้มด้วยคุณค่าเชิงจิตวิญญาณ แปรเปลี่ยนพลังกร้านเป็น “พลังละมุน” (Soft Power) ที่แสดงความสูงส่งทางคุณค่าเชิงสัญญะได้อย่างน่าอัศจรรย์ ยิ่งผสานความเป็นไทยเพิ่มเติมเข้าด้วยแล้ว วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาลแห่งแผ่นดินเหล่านี้ต่างเปล่งประกายแสดงความเป็น “ฮาลาลเพชรประเทศไทย” (Thailand Diamond Halal) ได้อย่างเต็มภาคภูมิ -รศ.ดร.วินัย กล่าวปิดท้าย 

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ หรือสอบถามข้อมูล
หรือติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ 02-218-1053 ต่อ 224 และ www.Thailandhalalassembly.com ,
Facebook : Thailand Halal Assembly  

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 (2567)

คอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่” อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น...

โวยวายดอทคอม