วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ตัวแทน Miss Heritage Thailand 2022 สู่เวทีระดับโลก

การประกวด Miss International Beauty Peagant 2022 

“เวทีนี้มีมากกว่าความสวย“ มีส เฮอริเทจ ไทยแลนด์ จัดโดย บริษัท สยามนาการา จำกัด  นำโดยกรรมการ
ผู้จัดการ นางสรีรพัฒน์ อินทรศิริ จากประสบการณ์ที่ได้จัดประกวดนางสาวไทย เมื่อปี 2562 เภสัชกรหญิงสิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์  นางสาวไทยได้เป็นตัวแทนประเทศไทยประกวดบนเวทีอันดับโลก ชนะเลิศครั้งแรกของประเทศไทย ใน รอบ 59 ปีของ Miss International Beauty Pageant จากประเทศญี่ปุ่น   โดยในครั้งนี้ จะเป็นผู้ทำการคัดเลือกตัวแทน ที่จะมาเป็นผู้นำเสนอ อัตลักษณ์ ความเป็นไทยสู่ สายตาชาวโลก อีกครั้งหนึ่ง ในฐานะ ผู้ถือลิขสิทธิ์ การส่งตัวแทนเข้าประกวด เวที Miss International Beauty Pageant ปีที่ 60 พร้อมคณะกรรมการ ผู้มากประสบการณ์และทรงคุณวุฒิ โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี
อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกของโลกนี้ ที่ก่อกำเนิด หลักสูตร “นางงามลูกเสือ มีสเฮอริเทจ ไทยแลนด์ “ ให้นางงามได้อบรมเสริมจากกิจกรรมเก็บตัวทั่วไป ซึ่งจะทำให้ได้ ตัวแทนที่พร้อมสะพรั่งทั้งทางความงาม และจริยธรรม ตลอดจนสำนึกของความเป็นไทย
นอกจากนี้ เวที Miss Heritage Thailand เป็นเวทีที่แตกต่างกับเวทีจัดประกวดนางงามทั่ว ๆ ไป เพราะเป็นเวทีที่  “คัดเข้าไม่คัดออก “  ตัวแทนของแต่ละจังหวัด จะเป็นผู้นำของจังหวัดตน ดำรงตำแหน่ง Miss Heritage Thailand นำร่องการท่องเที่ยววัฒนธรรมกับนางงามไทย ทำหน้าที่เป็น Influencer นำเสนอทุก
มิติในทุกช่องทาง ผ่านทาง Website และ Social Media เพื่อสร้างกระแสนิยมให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

ผลประกวด Miss Heritage Thailand 2022  ได้แก่

รองชนะเลิศอันดับ 4 คือนางสาวปฏิมา ศรีทวีกุล จากสงขลา

รองชนะเลิศอันดับ 3 คือนางสาวอาทิตยา อุตมูล จากบุรีรัมย์

รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ
นางสาว สุภาวดี มั่นชาวนา จากสมุทรปราการ

รองชนะเลิศอันดับ 1 คือนางสาววาริศา ศรีนุกูล จากเพชรบูรณ์
Congratulations Miss Heritage Thailand 2022 ได้แก่ เทวี ฤาชนก มีแสง
และเธอจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Miss International 2022 ที่ญี่ปุ่น ปลายปีนี้

Congratulations Miss Heritage Thailand 2022 ได้แก่
เทวี ฤาชนก มีแสง 

Miss Heritage Thailand 2022
Miss International Thailand 2022
เธอจะเป็นตัวแทน ประเทศไทย เข้าร่วมประกวด The 60th Miss International 2022 ที่ญี่ปุ่นปลายปีนี้

ผารคัดเลือก Miss Heritage Thailand 2022 
กำหนดงาน วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.30 - 22.00 น.

ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ชั้น 3 ห้องรักตะกนิษฐ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รฟฟท. เฉลิมฉลองครบรอบ 13 ปี ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง

ด้วยการให้บริการรถไฟฟ้าตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า...

โวยวายดอทคอม