วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

จุรินทร์ ระดมทีมจัด เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับ 3-7ก.พ.65

จุรินทร์ ระดมทีมจัด "เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับ 3-7  ก.พ.  สร้างจันทบุรีเป็นมหานครแห่งอัญมณี" ตั้งเป้าสร้างมูลค่า-ดึงผู้ซื้อเข้า พร้อมนำอัญมณีไทยไปตลาดโลกเพิ่มขึ้น 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022 พร้อมด้วย นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นายยุคล  ชนะวัฒน์ปัญญา  อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์จังหวัดจันทบุรี เขต 3 นายอิทธิพล  จังศิริมงคล  ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดจันทบุรี เขต1 และนายชรัตน์ เนรัญชร ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดจันทบุรี เขต 2 ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี พร้อมผู้ประกอบการ ผู้ซื้อจากต่างประเทศและผู้ขายในไทย 

.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ กล่าวว่า เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022 โดยช่วงเช้าได้มีโอกาสไปเปิดถนนค้าพลอยนานาชาติจันทบุรี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีความต่อเนื่องจากประวัติศาสตร์การผลิตและการค้าพลอยตั้งแต่อดีต ช่วยต่อยอดให้กลายเป็นถนนที่เป็นตลาดค้าพลอยของโลกที่มีมาตรฐานเป็นสากล และมีความทันสมัยด้วยระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งจะไปเชื่อมกับตลาดต้องชมที่ขนานอยู่ริมแม่น้ำ จะกลายเป็นเส้นทางค้าขายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวและเส้นทางเศรษฐกิจเส้นพิเศษของจันทบุรีที่จะมีความถาวรสืบไป นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

ซึ่งงานเทศกาลพลอยนานาชาติจัดขึ้น 5วัน วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อจุดประกายสำคัญที่ทุกภาคส่วนในจันทบุรีต้องสร้างความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้เส้นทางถนนตลาดพลอยมาเป็นองค์ประกอบสำคัญ ตัวเลขอุตสาหกรรมอัญมณีปีที่แล้วมีมูลค่าการค้ารวมการถึง 200,000 ล้านบาท โดย 80% เป็นการค้าเพื่อการส่งออก ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตในปีที่แล้วที่เผชิญกับสถานการณ์โควิด บวกถึง27% เป็นลมหายใจของจันทบุรีและประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นลมหายใจของเศรษฐกิจฐานรากเพราะอุตสาหกรรมอัญมณีของไทยร้อยละ 90 เป็น SMEs และ Micro SMEs ก่อให้เกิดการจ้างงานเกือบ 1,000,000 คน กระจายไปทั่วประเทศ การที่กระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลมาช่วยสนับสนุนกับภาคเอกชนและทุกหน่วยงานถือเป็นทิศทางที่ถูกต้องอย่างยิ่ง

"งานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022 ปีนี้ เกิดได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำคัญของโลก และในงานนี้มีการจัด OBM (Online Business Matching ) เพื่อเชื่อมผู้ซื้อและผู้ขาย 

ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ เป็นกระทรวงที่เชี่ยวชาญที่สุดกระทรวงหนึ่งของโลกเพราะเราเป็นต้นกำเนิดของนวัตกรรมทางการตลาดในยุคโควิดที่เรียกว่าระบบ ไฮบริดนำระบบการค้าขายดั้งเดิม กับระบบออนไลน์ มาร่วมกัน ซึ่งวันนี้ตั้งเป้าไว้หลาย 10 ล้านบาท ที่จะสามารถทำสัญญาซื้อขายจริงและจะเพิ่มอีกทั้งปี ซึ่งปีที่แล้วทั้งปีสูงถึง 200,000 ล้านบาท หวังว่าการจัดงานเทศกาลพลอยนานาชาติครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งที่จะช่วยให้จันทบุรีเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกสามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศหมุนเวียนไปได้อีกหลายรอบต่อไป " นายจุรินทร์ กล่าว 


ทางด้าน นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กล่าวรายงานว่า การจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี เป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะเร่งผลักดันจังหวัดจันทบุรี ให้เป็นนครอัญมณีหนึ่งใน ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก (Chanthaburi: City of Gems) เพื่อตอกย้ำตำแหน่งและภาพลักษณ์ของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าพลอยที่สำคัญของโลก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค เป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับที่จะ ได้นำเสนอสินค้า และเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อจากทั้งในและต่างประเทศ โดยทางสถาบันได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดให้มี Online Business Matching จับคู่ 102 คู่เจรจากับลูกค้าใน 16 ประเทศ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีจุดจัดงานหลัก 3 แห่ง คือ 1) ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี 2) เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ และ 3) บริเวณตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ 

ส่วนนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ในนามของชาวจังหวัดจันทบุรี รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022 นอกจากจะเป็นการผลักดันความเป็น นครอัญมณี ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกให้เป็นรูปธรรมแล้ว ยังจะเป็นการกระตุ้นฟื้นฟูการค้าอัญมณ์ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง ซึเป็นช่วงเวลาของการท่องเที่ยวในเทศกาลตรุษจีน และงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จึงคาดว่า ประชาชนที่มาท่องเที่ยว ในเทศกาลดังกล่าว จะได้เข้าร่วมงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี "อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งภาคการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และภาคการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดต่อไป

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ด้านผู้ประกอบการจาก ร้าน TAEVIKA เทวิกา ควีนส์ออฟ จิวเวลรี่ นางณัฐชยา มณีเวศย์วโรดม ทายาทเจ้าของแบรนด์เครื่องประดับ TAEVIKA และ TAEVIKA PARK กล่าวว่า เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิดทำให้ทางเราไม่สามารถไปออกบูธที่กรุงเทพฯได้ โดยปกติแล้วจะออกบูธสี่ครั้งและต่างประเทศก็มีฮ่องกงสามรอบ และพอเจอผลกระทบแบบนี้ก็หาช่องทางอื่นๆ จึงเริ่มไลฟ์สดซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยโควิดรอบแรก ซึ่งค่อนข้างได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ตลอดระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมารายรับของเทวิกา 90% มาจากช่องทางออนไลน์ รายรับได้ 90% อีก 10 % เป็นส่งออกต่างประเทศ ส่วนใหญ่ส่งออกบราซิล รัสเซีย อิตาลี อเมริกา ฝรั่งเศส จีน 


ทางร้านเทวิกาเองก็ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน GIT มากมาย ทั้งการเข้าร่วมการประกวดหรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทำให้เทวิกาเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับตลอดมา ก็อยากเชิญชวนมาร่วมงานที่ศูนย์อัญมณีที่จังหวัดจันทบุรี หนึ่งปีมีเพียงแค่ครั้งเดียว จะพบกับเครื่องประดับจากร้านดัง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำของงานอัญมณี ของดี ดีไซน์สวยจากร้านต่างๆ มากมายในงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 (2567)

คอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่” อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น...

โวยวายดอทคอม