วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เปิดตัวแอปพลิเคชัน “HAL+”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯการเปิดตัวแอปพลิเคชัน “HAL+” เพิ่มช่องทางการทำธุรกิจเปิดโลกธุรกิจฮาลาลและมอบสิทธิพิเศษเฉพาะคุณ


 ฉลองครบรอบ 16 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน “HAL+” แอปพลิเคชันที่ให้บริการ เพื่อสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสาร สำหรับการจับคู่ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการฮาลาล อีกทั้งยังสามารถรับชมข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับฮาลาล ข้อมูลกิจกรรมต่างๆและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับต่างๆ อีกมากมาย


ฉลองครบรอบ 16 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน “HAL+” แอปพลิเคชันที่ให้บริการ เพื่อสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสาร สำหรับการจับคู่ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการฮาลาล อีกทั้งยังสามารถรับชมข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับฮาลาล ข้อมูลกิจกรรมต่างๆและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับต่างๆ อีกมากมาย
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ในปัจจุบันฮาลาลครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดโดยไม่จำกัดเฉพาะผู้บริโภคที่เป็นมุสลิม โดยรวมถึงผู้บริโภคที่มิใช่มุสลิมด้วย แนวคิดเรื่องฮาลาลเพื่อทุกคนจึงขยายไปในทุกภาคส่วน เป็นเพราะฮาลาลเข้ามาแสดงบทบาทอย่างสูงในทางอุตสาหกรรมและการค้าของโลกสมัยใหม่ ล่าสุด ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ศวฮ.) จึงได้คิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่มีชื่อว่า “HAL+” เพื่อสร้างความสะดวกแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะทางด้านการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการหรือการจับคู่ธุรกิจ(Business matching) นำเอากิจกรรมต่างๆที่ ศวฮ. ร่วมกับ สกอท.และสมฮท. ดำเนินงาน เช่น การจัดงาน Thailand Halal Assemberly การจัดประชุมวิชาการต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของประเทศไทย


อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนา แอปพลิเคชัน “HAL+” เป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้ประกอบการ ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ “ต้นน้ำคือ ผู้ประกอบการที่อยากจะขอรับรองฮาลาลแต่ยังไม่มีองค์ความรู้ หรืออยากได้ผู้เชี่ยวชาญ ค่อยให้คำปรึกษา ซึ่งแอปฯ HAL+ จะทำให้ SMEs ในกลุ่มแรก เข้าสู่มาตรฐานได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยกรอกเอกสารและการเติมข้อมูลต่างๆ สำหรับใช้ประกอบการขอรับรองฮาลาลได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งเราคุยกันเรื่องของ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) นั้นเอง

โดย สมาชิกของ HAL+ แบ่งเป็น 4 ระดับ สมาชิกแต่ละระดับ มีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังนี้
- Member เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแอปพลิเคชัน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ กิจกรรมและข้อมูลธุรกิจได้
- Bronze Level เมื่อป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิในการเข้ารับการอบรมในกิจกรรมต่าง ๆ
- Silver Level เมื่อป้อนข้อมูลใบรับรองมาตรฐานฮาลาล และผลิตภัณฑ์จะได้รับสิทธิในการออกบูธในงานต่าง ๆ และได้ส่วนลดในกิจกรรมต่างๆ
- Gold Level เมื่อป้อนข้อมูลวัตถุดิบ หรือสารปรุงแต่งที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะได้รับสิทธิ Halal Global Ecommerce Platform Online ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจได้ทั่วโลก
.
ดังนั้น แอปฯ HAL+ จึงนับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาตัวช่วย ที่เน้นความสะดวก ใช้งานง่าย เพียงแค่พลิกฝ่ามือขึ้นมากดใช้งานแอปฯ นี้ ก็เสมือนมีผู้เชี่ยวชาญประจำตัวคอยชี้แนะวิธีการง่ายๆ ในทำธุรกิจได้แล้ว


Exhibition on Don’ts and Doubts
ภายในงานยังจัด นิทรรศการสิ่งต้องห้ามและต้องสงสัยตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม Exhibition on Don’ts and Doubts เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และเป็นประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแหล่งเรียนรู้ให้นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้อีกด้วย โดยนิทรรศการประกอบด้วย 4 โซน คือ โซนสิ่งต้องห้ามตามมาตรฐานอาหารฮาลาล, โซนผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสเสี่ยงการปนเปื้อนในปัจจุบัน, โซนวัตถุดิบ วัตถุเจือปนอาหารและสารเคมี และโซนสิ่งของ เครื่องใช้และสินค้าอุปโภค ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการฯ  -รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กล่าวปิดท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด บริจาคเตียงสนาม และเครื่องนอน 250 ชุด

  อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด  สนับสนุน เตียงสนาม ฟูก ที่นอน และชุดเครื่องนอน 250 ชุด  ให้แก่โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบ...

โวยวายดอทคอม